Otisky sametové revoluce

Otisky sametové revoluce
ISBN: 978-80-246-4792-0
Availability: in stock
including VAT
your price240,00 Kč
ps
Petr Agha - Jan Géryk (eds.)
Otisky sametové revoluce
Kde přebývá devětaosmdesátý

Studie o osudech českého devětaosmdesátého nabízejí historický a teoretický základ pro kritická zamyšlení nad zobrazováním listopadu 1989 ve veřejném prostoru. Třicetileté výročí sametové revoluce bylo příležitostí znovu promýšlet nejen zakladatelské mýty postkomunistického českého státu, ale také současného stavu zemí středoevropského regionu či evropského projektu jako celku. Disciplinárně různorodá kolektivní monografie (jednotlivé kapitoly jsou ukotveny v historii, právu, politické teorii či mediálních studiích) tak vede čtenáře ke kritické reflexi sametové revoluce a více než třiceti let, které po ní následovaly.

Obsah:

Úvod (Petr Agha, Jan Géryk)
Časová geometrie sametové revoluce (Jan Géryk)
Porevoluční ideové diskurzy Václava Klause: Socialismus, kapitalismus a nové lepší zítřky à la paní Thatcherová (Johana Klusek)
Odkaz sametové revoluce v právu v rámci novelizace a rekodifikace občanského a trestního práva hmotného (Jindřich Špergl)
„Totalita” po devětaosmdesátém (Jan Venclík)
Odcházející a znovunalezená hrozba - narativní analýza mediální reflexe Ruska po sametové revoluci a dnes (Jana Tokarská)
Rok 1989 jako předmět vystavování: dědictví - narativy - kontinuity (Marta Harasimowicz)
Doslov: Demokracie těch druhých (Martin Dokupil Škabrada)

Summary
Autorský kolektiv

Karolinum, Praha 2021, rozměr 145 x 205 mm, 178 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-246-4792-0