Památky středních Čech 12/2

Památky středních Čech 12/2
Availability: in stock
including VAT
your price40,00 Kč
ps
Obsah

  • V. Razím, P. Zahradník: Památková péče v Nymburce na počátku století - minulost i přítomnost
  • J. Pešta: Dům čp. 80/III v Poděbradech a čp. 28/II v Sadské (K problematice maloměstské zástavby)
  • E. Volfová: Ke stavebnímu vývoji kostela Všech svatých v Malíkovicích
  • A. Schubert: Pozůstatky původní malířské výzdoby v kostele sv. Vojtěcha v Jílovém u Prahy
  • E. Vyletová: Z opravy špýcharu v Bezně
  • P. Kroupa: Odkrytí malovaných záklopových stropů v domě čp. 152 v Brandýse nad Labem
  • Zprávy, recenze, z odborného tisku