Památky středních Čech 2007/2

Památky středních Čech 2007/2
Availability: in stock
including VAT
your price60,10 Kč
ps

Obsah

 • Jiří Úlovec
  Zaniklá tvrz a zámek v Krchlebech u Čáslavi, s. 1-24.
 • Veronika Korčáková
  Restaurování nástěnných maleb v loretánské Svaté chýši v Hájku u Červeného Újezda a jejich ikonografie (exkurz do Santy Casy v Loretu), s. 25-34.
 • Ivan Houska
  Barokní antependium z loretánské kaple v Hájku u Červeného Újezda z pohledu restaurátora, s. 35-38.
 • Richard Biegel
  Kaple sv. Anny v Panenských Břežanech a její barokní urbanistická kompozice, s. 39-45.
 • Jan Žižka
  Dvě podoby fasád zámku ve Zduchovicích, s. 46-50.
 • Jan Psota ml., Milan Bednář, Jiří Jindřich
  Kamenný most přes Výmolu u Škvorecké obory, s. 51-53.
 • Valburga Vavřinová
  Odborné vědecké zpracování druhových skupin předmětů v mobiliárních fondech hradů a zámků spravovaných Národním památkovým ústavem – územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze, s. 54-59.