Památky středních Čech 2018/1

Památky středních Čech 2018/1
ISBN: 0862-1586
Availability: in stock
including VAT
your price60,00 Kč
ps
Obsah:

Studie

Nedatované hradiště na vrchu Zavírce (k.ú. Obecnice) v Brdech - Případ nápravy chybného upuštění od památkové ochrany. Jan Krypta, Jiří Marounek, Zdeněk Neustupný
Nenápadný domek na návsi pod drobnohledem - Novověká hrnčírna ve Vilasově Lhotě na Sedlčansku. Jan Krypta, Jan Veselý, Alena Nachtmannová

Materiálie

Střípky ze stavebních dějin kostelů v Tuklatech a Ratenicích na Kolínsku. Jan Žižka
K antické sbírce a parkovému "Holzstossu"  ve Vlašimi. Jindřich Nusek

Zprávy

Nově vyhlášená národní kulturní památka - poutní areál ve Svatém Janu pod Skalou. Hana Brixová Dvorská

Recenze

O památkách vesměs nechráněných památkovým zákonem - Nejen recenze, ale snad také námět k zamyšlení. Alfréd Schubert
Ke konferenci Obnova památek 2018. Opravy režného a neomítnutého zdiva - téma torzální architektura. Jan Žižka