Památky středních Čech 2018/2

Památky středních Čech 2018/2
ISBN: 0862-1586
Availability: in stock
including VAT
your price60,00 Kč
ps
Obsah:

STUDIE
Jan Kypta, Filip Laval, Jiří Marounek, Zdeněk Neustupný
Valy a příkopy ohrazený areál na předpolí hradu Českého Šternberka. Tábor obléhatelů, anebo předsunutá fortifikace hradu?

Jan Kypta, Jan Veselý
O pozdně středověkých a mladších přestavbách hradu Českého Šternberka. Průzkum západní a severní fasády hradního jádra.

Petr Gláser, Ludmila Maděrová, Pavel Zahradník
Pilíř se sousoším Nejsvětější Trojice a sochami českých zemských patronů v Bakově nad Jizerou.

Daniel Lyčka
Zámek a park v Kolodějích u Prahy za Jana I. Josefa knížete z Liechtensteina.

MATERIÁLIE

Petr Vácha
K datování zvonu Ondřeje Ptáčka v Podvekách.

ZPRÁVY

Dagmar Primusová, Dita Roubíčková
Záchrana zámku v Třebešicích získala cenu NPÚ Patrimonium pro futuro.

Bibliografie
Dita Roubíčková (ed.)
Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2017).

Národní památkový ústav, ÚOP Praha, rozměr 210 x 297 mm, 76 s., česky, bar.