Památky středních Čech 2019/2

Památky středních Čech 2019/2
ISBN: 0862-1586
Availability: in stock
including VAT
your price60,00 Kč
ps
Obsah:

STUDIE
Jan Veselý, Jan Kypta, Alena Nachtmannová
Krovy kostela sv. Petra a Pavla v Načeradci.

Viktor Kovařík, Pavel Zahradník
Barokní sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1695 v Dobrovici na Mladoboleslavsku a příběh jeho částečného znovuobjevení.

Vít Jesenský
Domek – pavilon z Velvar. Památka jako příběh, poznání nebo hodnotový vztah.

MATERIÁLIE
Miroslav Kovář, Pavel Kroupa
Zlomky z raně gotické výstavby kostela sv. Bartoloměje v Kolíně.

Filip Krásný, Jan Kypta, Jiří Marounek, Zdeněk Neustupný
Dvě (případně tři) nově zjištěná tvrziště na Mladoboleslavsku.

Martin Šejbl
Socialistický realismus v architektuře města Týnec nad Sázavou.

ZPRÁVY
Jan Žižka
O památkové péči ve středních Čechách v uplynulých 30 letech po návratu demokracie

BIBLIOGRAFIE
Dita Roubíčková (ed.)
Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2018).

Národní památkový ústav, ÚOP Praha, rozměr 210 x 297 mm, 104 s., česky, bar., ISSN 0862-1586