Památky středních Čech 2020/1

Památky středních Čech 2020/1
Availability: in stock
including VAT
your price60,00 Kč
ps
Obsah:

Studie

    Jan Kypta, Alena Nachtmannová, Jan Veselý, Zdeněk Neustupný / Geneze barokní sýpky v Drážkově. K pozdně gotickým prvkům v architektuře selských usedlostí Sedlčanska
    Jan Žižka / Přání Jana Václava Kunáše z Machovic. O barokní přestavbě kostela sv. Alžběty Durynské
    ve Svatém Poli u Dobříše
    Alena Nachtmannová / Kostel v Nových Dvorech a jeho vnitřní vybavení jako obraz barokní spirituality

Materiálie

    Ivan Minář / Mluvící hrobka děkana Svobody v Kolíně-Zálabí

Zprávy

    Hana Prixová Dvorská / Bílá/černá místa památkové péče
    Alžběta Jankulíková / Základní škola v Zárybech na konferenci PRO PAMÁTKY – obnova a využívání škol
    Vladimír Jakub Mrvík / Aktuální stav areálu bývalé tvrze a hospodářského dvora v Bylanech a nová zjištění z jeho historie

Kronika

    Vzpomínka na Petra Kalfuse

Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, rozměr 210 x 297 mm, 72 s., česky, bar., ISSN 0862-1586