Památky středních Čech 2021/2

Památky středních Čech 2021/2
ISBN: ISSN 0862-1586
Availability: in stock
including VAT
your price60,00 Kč
ps
Obsah

Studie
Několik pohledů do stavebních dějin kostela sv. Markéty na hradišti u Královic. Milena Hauserová a kolektiv
Dvě zaniklé středověké vsi na rozhraní Nymburska a Jičínska a jejich sociální kontext. Tomáš Klír, Jan Kypta, Jiří Marounek, Ondřej Malina
Ostrov v čase. Proměny zámeckého parku ve Vrchotových Janovicích. Ludmila Fiedlerová

Materiálie
Zpráva o nálezu raně gotického portálu v kostele Všech svatých v Olešce. Miroslav Kovář, Vojděch Vaněk
K nově odkrytým částem goticko-renesančních nástěnných maleb v presbytáři kostela sv. Havla v Ratměřicích předběžná zpráva). Pavel Kroupa, Jaroslava Kroupová
Borgorelliho renesanční soumostí u Staré Boleslavi na fotografiích a obrazech. Martin Hůrka.
Obytný dům čp.1 v hospodářském domě v Klučově. Jan Žižka

Z odborné literatury
Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2020). Dita Roubíčková (ed.)

Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, rozměr 210 x 297 mm, 96 s., česky, bar., ISSN 0862-1586