Památky středních Čech 8/2

Památky středních Čech 8/2
Availability: in stock
including VAT
your price40,00 Kč
ps
Obsah:

Studie
Ing. arch. Eva Volfová: Nové poznatky ke stavebnímu vývoji kostela Narození Panny Marie v Novém Strašecí
Mudr. Zdeněk Hazlbauer: Gotický reliéfní kachel jako "domovní znamení"
Ing. Alfred Schubert: Stavební opravy některých významných hradů a zámků středních Čech v uplynulých patnácti letech (II. část)
Ing Jana Stejskalová: Rekonstrukce historických zahrad ve středních Čechách
Ing. arc. Vít Jesenský: Dva příklady průzkumů kostelů na Benešovsku

Zprávy
Ing. arch. Jan Žižka: Z opravy fasád kostela sv. Kateřiny ve Velvarech
Ing. arch.Jan Žižka: Opravy fasád budovy děkanství v Berouně
Ing. arch. Vít Jesenský: Průzkum původních omítek a obnova barevnosti na úřednickém domku č.p. 170 a barokní konírně v zámeckém areálu v Prčici (okr. Benešov).

Diskuse
PhDr. Petr Mašek: Výstava ve Vitorazi - umělecký zážitek a poučení
RNDr. Milan Kreuzziger: K výstavě ve Weitře

Z literatury

Rozpravy o baroku