Památky středních Čech 9/1

Památky středních Čech 9/1
Availability: in stock
including VAT
your price40,00 Kč
ps
Obsah:

PhDr. Vladislav Razím, Jiří Varhaník:
Příspěvek k typologii kostelů 13. století na Podblanicku
Ing. Petr Macek, PhDr. Pavel Zahradník: Plán kaple v Osečanech (okr. Příbram)
Ing. Jana Stejskalová: Studie obnovy zámeckého parku Konopiště
Alfréd Schubert: Stavební opravy nekterých významných hradů a zámků středních Čech v uplynulých patnácti letech - III. část

Zprávy

Ing. arch Eva Volfová, ing. arch Jan Žižka: Několik poznatků z opravy fasád kostela Zvěstování Panny Marie v Berouně
Ing. arch Jiří Mrázek: Velvary, okres. Kladno, dům čp. 115 na náměstí Krále Vladislava
PhDr. Jana Pasáková: K výstavě z díla Josefa Šembery
PhDr. Vladislav Razím: Středočeské památky v díle Josefa Šembery
Zpráva o činnosti Památkového ústavu středních Čech v Praze v roce 1994