Památky Těšínského knížectví

Památky Těšínského knížectví
ISBN: 978-80-86890-93-7
Availability: in stock
including VAT
your price310,00 Kč
ps
Klára Mezihoráková (ed.)

Památky Těšínského knížectví

Publikaci tvoří soubor statí věnovaných uměleckým památkám oblasti bývalého Těšínského knížectví, fungujícího jako svébytný celek od konce 13. století až do roku 1920, kdy bylo rozděleno mezi Československo a Polsko. Texty jednotlivých českých a polských autorů se zabývají vybranými památkami a uměleckými osobnostmi spojenými s daným územím bez ohledu na později vytyčené hranice a připomínají tak někdejší celistvost této oblasti, její uměleckohistorické bohatství a specifika. Autoři se zaměřili na různé druhy uměleckých památek, architekturu, sochařství i malířství, v časovém rozpětí od středověku až po 20. století. Nechybí stati věnované tématům pro Těšínsko zvláště charakteristickým – dřevěné sakrální architektuře či evangelickým kostelům 19. a počátku 20. století. Kniha obsahuje texty v českém a polském jazyce, s anglickými resumé. Autory příspěvků jsou: Irena Adamczyk, Teresa Dudek Bujarek, Przemysław A. Czernek, Ondřej Haničák, Michaela Hrčková, Ludmila Hůrková, Marek Kwaśny, Andrzej Kozieł, Žaneta Lechovičová, Klára Mezihoráková, Hana Myslivečková, Zdeněk R. Nešpor, David Pindur, Dalibor Prix, Romana Rosová.

Obsah

Úvod
Středověký kostel dominikánů v Těšíně a Krakov. Dalibor Prix
Stavební vývoj dřevěných kostelů na Těšínsku a možnosti jejich datování. Romana Rosová
Malarstvo i rzeźba okresu gotyku i renesansu ze zbiorów muzeum Ślaska Cieszyńskiego v Cieszynie. Irena Adamczyk
Těšínské sepulkrálie z dílny Mistra náhrobků v Sedlnicích. Hana Myslivečková
Stylové variace štukové výzdoby kleneb těšínských měšťanských domů 16. a 17. století v kontextu soudobé architektonické produkce moravsko-slezského pomezí. Ondřej Haničák
Kostel Prozřetelnosti Boží v Šenově. Od rodové nekropole Skrbenských z Hříště k "barokní perle Slezska". David Pindur
Jan Schubert (asi 1743-1792) a vnitřní výzdoba kostela Prozřetelnosti Boží v Šenově. Michaela Hrdličková
Anton Ernst Beyer (1704-1773) i jego obraz Wniebovziecie NMP v Oltarzu glównym kościola klasztornego Bonifratów w Cieszynie. Andrzej Koziel
Morawski malarz Franz Elias Herbert na uslugach wroclawskiego biskupa Philippa Schaffgotscha. Koscielne fundacie we Frýdku z wielka polityka w tle. Marek Kwaśny
Evangelický kostel v Návsí u Jablunkova. Žaneta Marvanová
Dům se sloupovou podsíní v Ropici. Ludmila Hůrková, Klára Mezihoráková
Ślady obecności Petera Michala Bohúňa (1822-1879) na Ślasku Cieszyńskim. Teresa Dudek Bujarek
Nowe oblicze architektury miast Bielska oraz Cieszyna lat 1905-1914 a jego dalszy rozwój v twórczości architektów Ślaska Cieszyńskiego lat 20-tych XX wieku. Przemyslav A. Czernek
Evangelické kostely a motlitebny těšínského Slezska - prolegomena k uměleckohistorické topografii. Zdeněk A. Nešpor
Zkratky
Seznam vyobrazení
Rejstřík místní a jmenný

Nakladatelství Artefactum, Praha 2016, rozměr 170 x 240 mm, 260 s., bar., česky, polsky, anglická resumé, ISBN 978-80-86890-93-7