Památky Univerzity Karlovy

Památky Univerzity Karlovy
Availability: in stock
including VAT
your price410,00 Kč
ps
Editor Josef Petráň
 

Památky Univerzity Karlovy

 
Univerzita Karlova během svého dlouhého života dala vzniknout velkému množství památek, jež vedle duchovních hodnot vzdělání a nauky tvoří ve svém souhrnu nezanedbatelný dar pražského učení národní i evropské kultuře.Bohatě ilustrované dílo pojednává o budovách, kultovních objektech, insigniích, památkách knižní kultury, muzeích, kabinetech, obrazových sbírkách aj. Zveřejňuje výsledky dlouhodobého výzkumu, v němž se podařilo určit původ a osudy děl namnoze dosud neznámých vysokých hodnot uměleckých a kulturních.Kniha je určena širokému okruhu členů i absolventů univerzity i každému, kdo se zajímá o její kulturní dění.
 
Obsah:
Stavební památky
Kultovní objekty
Univerzitní archiv a insignie
Památky knižní kultury
Muzea, kabinety, sbírky
Obrazové soubory