Paměť - expozice - ukládání

Paměť - expozice - ukládání
ISBN: 978-80-87782-73-6
Availability: in stock
including VAT
your price180,00 Kč
ps
Dušan Kováč, Miloš Řezník, Martin Schulze Wessel

Paměť - expozice - ukládání

Muzealizace dějin v česko-německo-slovenském kontextu


Muzeum je i v pozdně moderním věku prominentním médiem historické komemorace a reprezentace. Nikdy v minulosti neexistovalo tolik muzeí jako dnes. Historická muzea moderní doby však neodrážejí bezprostředně státní politiku paměti, nýbrž sama vystupují jako aktér paměťového diskurzu. Politické a společenské zvraty přitom často vedou k přetváření muzeí a muzejních expozicí, ke zřizování nových a zavírání mnoha starých muzeí. Předkládaná publikace se ve středoevropském kontextu věnuje těmto problémům stejně jako vzájemným interakcím, procesům transnacionalizace a srovnávacím analýzám muzejnictví.

Obsah:

Muzeum jako médium historie corisée Němců, Čechů a Slováků

Úvod

O deportacích, depozitářích a památkách: Ústřední židovské muzeum v Praze 1941-1945
Židovské kulturní dědictví v národním kontextu: Dějiny vzájmených vztahů ve stálých výstavách židovských muzeí v Praze a Bratislavě po roce 1993
"Nehodné žití" - Nacionálně socialistická eutanázie v Říšské župě Sudety a Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939-1945
Tvorba německočeských autorů ve sbírce Oblastní galerie v Liberci
Muzealizacja dejín Bratislavy ako multietnického mesta: koncepcia a realita
"Soužití". Sudetoněmecké muzeum v Mnichově - koncept přeshraničního pamětnického projektu
Češi a Němci v muzeu. Nové způsoby institucionalizace veřejné vzpomníky v česko-německých vztazích: Collegium Bohemicum (Ústí nad Labem) a Sudetoněmecké muzeum (Mnichov)
Koncepční úvahy k výstavám "Nadace útěk, vyhnání, smíření"
Obraz Nemcov a Nemecka v stálých expozíciách Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici (1969-2004)
Od karpatského múzea po Múzeum kultúry karpastkých Nemcov. História nemeckého múzejnictva na Slovensku
Autoři a editoři

Masarykův ústav AV ČR, Praha 2017, 178 str., 155 x 225 mm,ISBN 978-80-87782-73-6