Paměť hřbitovů. Sepulkrální památky někdejších Sudet Katalog výstavy

Paměť hřbitovů. Sepulkrální památky někdejších Sudet Katalog výstavy
ISBN: ISBN 978-80-7560-477-7
Availability: in stock
including VAT
your price590,00 Kč
ps
Jitka Bílková, Petra Hečková (ed.)
Paměť hřbitovů. Sepulkrální památky někdejších Sudet Katalog výstavy

Historické hřbitovy jsou vnímány jako místa, na nichž je koncentrována historická paměť obce či regionu. Představují specifický historický pramen, který uchovává cenné informace o životě a osudech obyvatel, jejich tvořivosti a zvycích, ale nepřímo také o hospodářském vývoji dané oblasti nebo o soudobé módě. Samotné náhrobky jsou mnohdy zajímavými řemeslnými nebo výtvarnými díly, která odrážejí vývoj architektury a umění dané doby. Přesto tyto památky dosud stály mimo soustředěnou odbornou pozornost a navzdory vzrůstajícímu zájmu občanských iniciativ a samospráv o jejich zachování nebo rehabilitaci jsou na řadě míst stále ohroženy nevhodnou péčí nebo dokonce zánikem. Cílem výstavy a tohoto katalogu je představit téma historických hřbitovů na příkladu někdejších Sudet, tedy oblasti s původně převažující většinou německého obyvatelstva, kde došlo v moderní historii k radikálnímu narušení kontinuity jazykové i kulturní.

Obsah:
Předmluva
Zkratky autorů textů a fotografií
Teoretické statě
Německé obyvatelstvo českých zemí (Jiří Stočes)
Hřbitov v kulturní krajině a kulturní krajina hřbitova (Pavel Panoch, David Pecháček)
Region, regionální kultura, regionální osobnost (Jitka Bílková)
Náhrobní poezie: K sběru německojazyčných náhrobních nápisů v někdejších Sudetech (Jitka Bílková, Daniela Blahutková)
Podoba hrobového místa, jeho vegetace a výzdoba: Terénní výzkum hrobových míst na hřbitově na Křížovém vrchu v Moravské Třebové (Lucie Bartůňková)
Fotokeramika na náhrobcích do roku 1945 (Lucie Bartůňková)
Mozaikářská produkce zahraničních firem pro sepulkrální památky v Sudetech (Vladislava Říhová, Zuzana Křenková)
Materiálová diverzita náhrobků a jejich poškození: Příklad hřbitova v Moravské Třebové (Zuzana Auská)
Katalogová část (průvodce výstavou)
Místa
Proměny hřbitovů od 18. století do roku 1945
Sudetské hřbitovy po roce 1945: od zavržení po pietní obnovu
Hřbitovní architektura
Vegetace na hřbitovech
Lidé
Pauline Brauml, Horšovský Týn
Carl Chiari, Šumperk
Heinrich Johann Marie Von Coudenhove-Kalergi, Poděžovice
Alois Czerny, Moravská Třebová
Johann Etrich, Trutnov
Eduard Fischer, Všeruby
Wenzl (Wenzel) Flossmann, Kladruby
František (Franz) Hlavsa, Kladruby
Michael Hornsteiner, Kladruby
Gustav Jungbauer, Horní Planá
August Kaiser, Javorník
Filipp Klein, Jeseník
Friedrich Kolenati, Malá Morávka
Julius Langer, Svitavy
Adalbert Niesel, Travná
Vincenz Priessnitz, Jeseník lázně
Guido Rotter, Vrchlabí
Johann a Emmanuel Schrothové
Julia Silva-Taroucca, Pohled
Max von Spaun, Rejštejn
Franz Spina. Městečko Trnávka
Johann Steinbrener, Vimperk
Alois Utner, Javorník
Konstantin Zephyrescu, Šumperk
Hroby a náhrobky
Proměny náhrobků v 19. století a do roku 1945
Barokní a antické tradice
Křesťanské motivy a romantické návraty k přírodě
Materiálová diverzita náhrobků
Vzpomínky ve fotokeramice
Summary
Seznam zdrojů
Rejtřík

Univerzita Pardubice, 2022, rozměr 21,5 x 28 cm, počet stran 303, česky, ISBN 978-80-7560-477-7