Perzekuce mužských řeholí komunistickým režimem 1948–1964 v českých zemích a v kontextu jejího vývoje v zemích sovětského bloku

Perzekuce mužských řeholí komunistickým režimem 1948–1964 v českých zemích a v kontextu jejího vývoje v zemích sovětského bloku
ISBN: ISBN 978-80-7599-372-4
Availability: in stock
including VAT
your price449,00 Kč
ps
Vojtěch Vlček

Perzekuce mužských řeholí komunistickým režimem 1948–1964 v českých zemích a v kontextu jejího vývoje v zemích sovětského bloku

Kam zmizeli v době totality z veřejného života v Československu řeholníci a proč bylo možné je i nadále potkávat např. na ulicích polských měst? Jak se stali z dříve respektovaných teologů, filozofů a učitelů špioni Vatikánu a velezrádci? Proč komunistickému režimu tito nenápadní muži v hábitech tolik vadili? Jak naložil komunistický stát s budovami klášterů a jejich vybavením? Na tyto a podobné otázky odpovídá předkládaná publikace. Autor se zaměřuje především na perzekuci řeholních řádů (internační tábory, politické procesy, akce K, věznění, oběti represí), ale nevynechává ani ty řeholníky, kteří s komunistickým režimem spolupracovali. Práce vykresluje také plastický obraz řeholníků v dobové proticírkevní propagandě v literatuře i výtvarném umění. Autor na základě archivních pramenů i odborné literatury srovnává osudy katolické církve a řeholních řádů v jednotlivých zemích komunistického bloku a věnuje se i jednotlivým řádům v českých zemích. Kniha představuje syntézu dějin řeholních řádů a kongregací v 50. a 60. letech 20. století a jasně ukazuje represivní charakter komunistického režimu vůči katolické církvi a náboženství.

Stručný obsah:

Historické ohlédnutí
Perzekuce katolické církve a řeholních mužských řádů ve vybraných zemích střední, východní a jižní Evropy v letech 1945-1960
Katolická církev a církevní politika komunistického vedení v Československu 1945-1964
Pohled do historie mužských řádů a kongregací v českých zemích
Mužské řehole po únoru 1948
Akce "K" -  průběh likvidace mužských klášterů
Řeholníci v centralizačních a internačních táborech
Soudní perzekuce řeholníků - od zatčení do propuštění
Soudní procesy proti řádům a kongregacím
Spolupráce katolických kněží a řeholníků s komunistickým režimem ve 40. a 50. letech
Řeholníci - oběti perzekuce
Zničené a poškozené církevní objekty - kostely a klášterní budovy
Problematika majetku řeholí a zákonodárství spjaté s jejich existencí
Proticírkevní propaganda po únoru 1948 a obraz řeholníků v dobové propagandě
Závěr

Ústav pro studium totalitních režimů, Ostravská univerzita, 2023, rozměr 155 x 245 mm., 1.vydání, váz., 556 s., ISBN (ÚSTR): 978-80-7516-029-4, ISBN (OU): 978-80-7599-372-4