Petr Zenkl

Petr Zenkl
ISBN: 978-80-7414-332-8
Availability: in stock
including VAT
your price203,00 Kč
ps

Jaroslava Čečrdlová

Petr Zenkl

Jeden z tvůrců československé demokracie


Práce se zabývá především politickou činností významného československého politika Petra Zenkla. Již po první světové válce vstoupil do služeb hlavního města Prahy, kde se soustředil zvláště na sociální péči. Jak stoupal v hierarchii magistrátu, stoupal také ve strukturách Československé strany národně socialistické. V krizovém roce 1938, kdy už byl primátorem hlavního města, se jako odpůrce ustupování německé politice dostával také do soukolí nejvyšší politiky. Během druhé světové války byl vězněn v koncentračních táborech a jeho přežití jistě napomohlo postavení jednoho z prominentních vězňů. Po skončení války se stal předsedou strany a jedním z hlavních představitelů protikomunistických sil. Po únorových událostech roku 1948 se rozhodl pro emigraci. Usadil se ve Spojených státech amerických, kde se zapojil do činnosti exilových organizací a zůstal činný do velice vysokého věku. Jeho osobnost a činy je nutné vnímat v kontextu jednotlivých životních období − v každém z nich zastával významné veřejné funkce, ovšem pokaždé jeho činnost musíme hodnotit jinak.

Obsah:


Úvodem
Odstudií ke starostenství
Ve Velké Praze
Buchenwald
Ve třetí republice
Působení v exilu
Závěrem

Seznam pramenů a literatury
Seznam zkratek
Jmenný resjtřík