Pilnikářství

Pilnikářství
ISBN: 978-80-210-9396-6
Availability: in stock
including VAT
your price250,00 Kč
ps
Václav Michalička
Pilnikářství

Příběh řemesla, které na Vysočině přetrvalo do poloviny 20. století


Publikace „Pilnikářství. Příběh řemesla, které na Vysočině přetrvalo do poloviny 20. století“ zpřístupňuje výsledky několikaletého historicko-etnologického výzkumu prováděného Václavem Michaličkou. Autor se zaměřil nejen na historické okolnosti uplatnění této rukodělné výroby v českém prostředí, ale také na přiblížení širších kulturních a sociálních souvislostí spojených s tradiční rukodělnou výrobou pilníků a rašplí. Mnohaletý výzkum mu umožnil přiblížit, nakolik tato specifická výroba ovlivnila život lokálního společenství i jednotlivých rodin pilnikářů. Publikace je svou koncepcí určena pro odbornou i laickou veřejnost (také s ohledem na význam pilnikářství pro lokální a regionální identitu důležitých výrobních středisek). Kniha oslovuje také zájemce o tradiční rukodělná odvětví a badatele v oblasti sociálních a hospodářských dějin.

Obsah:

Předmluva
Úvodem o lokálně vymezené rukodělné výrobě
Historická pilnikářská produkce
Počátky pilnikářské produkce k Křižánkách
Technologická specifika pilnikářské rukodělné výroby v Křižánkách
Terminologie a základní pilnikářské produkty
Hospodářské důsledky pilnikářské výroby v Křižánkách
Postavení pilnikářů v rámci tradiční struktury vesnice
Pilnikářská dílna coby soiciální jednotka
Zánik pilnikářské produkce a současná role pilnikářského fenoménu
Doslov
Literatura
Prameny
Seznam respondentů
Zusammenfassung
Summary

Masarykova univerzita, Brno 2019, 152 str., 170 x 240 mm, ISBN 978-80-210-9396-6