Plánování města

Plánování města
ISBN: 978-80-01-06879-3
Availability: in stock
including VAT
your price490,00 Kč
ps
Michal Kohout - David Tichý
Plánování města
Příručka mladého urbanisty

Publikace představuje výsledky dlouholeté spolupráce fakultního ateliéru Kohout-Tichý na FA ČVUT s českými municipalitami na vývoji metody výuky urbanistického rozvoje integrujícího principy udržitelného rozvoje s pochopením měřítkových souvislostí vystavěného prostředí a koordinací jeho jednotlivých složek. Publikace je určena především studentům architektury pracujícím na urbanistických zadáních. Díky názornému zpracování a bohatému obrazovému materiálu ji však ocení jako přehledný úvod do plánování měst i všichni ti, kteří hledají základní poučení v otázkách rozvoje území, ať již s ním přicházejí do styku jako zástupci samospráv nebo jako občanská veřejnost, majitelé nemovitostí či další aktéři.

České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav nauky o budovách, Praha 2021, rozměr 220 x 310 mm, 304 s., bar., česky, ISBN 978-80-01-06879-3