Plaský mlýn a pivovar. Průvodce stavbami a dějinami bývalého kláštera

Plaský mlýn a pivovar. Průvodce stavbami a dějinami bývalého kláštera
ISBN: ISBN 978-80-7037-378-1
Availability: in stock
including VAT
your price360,00 Kč
ps
Pavel Kodera

Plaský mlýn a pivovar

Průvodce stavbami a dějinami bývalého kláštera

V roce 2015 otevřelo Národní technické muzeum v budovách bývalých výrobních objektů zrušeného kláštera v západočeských Plasích svou novou pobočku s názvem Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy. Pro umístění této nové pobočky muzeum mimo jiné zrekonstruovalo areál zahrnující bývalý klášterní mlýn a budovy pivovaru. V průběhu přípravy a realizace projektu učinili pracovníci muzea řadu zajímavých zjištění o historii těchto budov. Tato publikace tak není jen přehledem historie těchto objektů: představuje také objevy učiněné na základě archeologických a speleologických výzkumů a bádání o historii objektů a minulých renovacích.

Obsah

Muzeum, kde voní slad
Klášterní dvůr a pivovar ve středověku
Klášterní hospodářství v 16. století
Nejstarší obraz kláštera. Gotická okna pod barokní fasádou.
Pivovar a mlýny v období třicetileté války
Poválečná obnova hospodářství
Klášterní pila v raném novověku. Pila na dubových pilotách
Opat Ondřej Trojer a jeho otisk do klášterního areálu
Stará sladovna. Studna sladovny
Podoba kláštera před vrcholně barokními přestavbami. Plasské lázně
Jan Blažej Santini-Aichel a nový architektinický koncept. Co ukrývá pivovarské podzemí
Poslední etapa cisterciácké správy kláštera. Objevy pod mlýnskou navážkou.
Zrušení kláštera
Pod správou náboženského fondu. Co prozradí historická ikonografie. Svědectví stavebního detailu
Plasy v majetku kancléře Metternicha. Fragmenty zaniklé kašny
Plaské chmelnice
Proměny pivního apetitu
První velká přestavba 1869-1870. Znovunalezené stopy první velké přestavby
Konec velké sladovny
Hledání nových cest
Nový pivovar. Svět pod podlahou
Chladné hospodářství. Mezidveří sudového vytahovadla. Plasští ledaři
Nová sladovna
Nová kotelna. Pohřbený parní stroj
Dílčí úprav pivovarské varny
Pivovarské garáže
Plaské pivo
Poválečná léta a konec pivovaru
Poslední století mlýna a pily. Zapomenutá nádrž
Velkosklad a sodovkárna
Nová život: Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy
Namísto epilogu: Zase se vaří!

Seznam použité literatury
Soupis použitých pramenů
Summary

Národní technické muzeum, Praha, 2022, rozměr 165 x 245 mm, 210 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-378-1