Po stopách Františka Ferdinanda d´Este

Po stopách Františka Ferdinanda d´Este
ISBN: 978-80-87311-54-7
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena180,00 Kč
ks
Po stopách Františka Ferdinanda d´Este

Publikace k výstavě


Kniha o Ferdinandovi d´Este je určena všem zájemncům o hlubší poznání zajímavých detailů ze života následníka trůnu i sarajevského atentátu. Mezi knihami k tomuto tématu se tato předložená práce odlišuje zejména v tematickém výběru kapitol a způsobu zpracování. Autor knihy pracuje s dosud vydanou literaturou k vymezenému tematickému okruhu, ale zároveň přidává zajímavé a detailní poznatky ze života Ferdinanda d´Este a neznámých či méně známých dokumentů ze Státního oblastního archivu v Třeboni a Vojenského historického archivu v Praze. Detailně také čtenáře seznamuje s průběhem atentátu a jeho dějinotvornými důsledky.
Znalý čtenář podle struktury textu rozpozná, že primárně byl určen pro výstavní účely.

Obsah:

Výstava v Chlumu u Třeboně
Úvodní slovo k putovní výstavě a publikaci o Ferdinandovi d'Este
František Ferdinand d'Este
Komentář k obsahu německy psaných dopisů arcivévody Františka Ferdinanda knížeti Karlu IV. ze Schwarzenbergu
Použité prameny a literatura
Obrazová příloha / Illustrierten Anhang
Ausstellung in Chlum bei TřeboŇ
Zur Wanderausstellung und Publikation über Franz Ferdinand d'Este
Franz Ferdinand d'Este
Briefe von Franz Ferdinand
Verwendete Quellen und Literatur

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice 2014, 150 x 210 mm, 80 str., česky a německy, ISBN 978-80-87311-54-7