Pod značkou ”Made in Czechoslovakia”

Pod značkou ”Made in Czechoslovakia”
ISBN: ISBN 978-80-7037-349-1
Availability: in stock
price promotion
including VAT
standard price490,00 Kč
your price300,00 Kč
you save (39 %)190,00 Kč
ps
Miloš Hořejš (ed.)

Pod značkou "Made in Czechoslovakia"

Zahraniční obchod Československa prošel v korelaci s technicko-technologickými změnami, politickými, sociálními a kulturními realitami střední Evropy, resp. světa značnými proměnami. Zahraniční obchod byl ovlivněn krizovými předěly 20. století počínaje velkou hospodářskou krizí přes krize 70. a 80. let a konče krizí transformační. Na pozadí tohoto dynamického vývoje se zrcadlí mnohdy pohnuté osudy jednotlivých firem a podniků. Některé z nich dosáhly velkých úspěchů, např. exkluzivní firemní značky Baťa, Škoda, Poldi, řada dalších však nedokázala obstát a padla v ostrém boji se zahraniční konkurencí či v boji s vlastní slabostí a manažerskou nedostatečností.
Přes všechny vnější i vnitřní překážky si dokázala exportní značka Made in Czechoslovakia vydobýt své renomé a proslulost doslova ve všech koutech světa. Důkazem je i tato kniha, která prostřednictvím jednotlivých studií představuje známější i méně známe segmenty průmyslové výroby, které se svou měrou podílely na exportním úsilí Československa.
Nechybí ani studie zabývající se reklamou produktů československého průmyslu. I přesto že se kolektiv autor zaměřil především na export pod značkou Made in Czechoslovakia, nalezne čtenář v knize i studie mapující naopak dovoz některých komodit do Československa. Přeci jen nebyl československý průmysl z různých důvodů schopen v některých produktech uspokojit místní trh. V předkládané knize se objeví i studie mapující např. československou patentní politiku, rozvoj leteckého průmyslu a československé letecké konstrukční školy či vývoj elektrifikace Československa, jako nezbytné základny pro rozvoj československého průmyslu.

Obsah:

Úvodem. Miloš Hořejš
Zahraniční obchod československých průmyslových produktů v letech 1918-1992, vhled od problematiky. Miloš Hořejš
Vývozy ze "socialistického Československa" a jejich návaznost na "kapitalistické tradice". Pavel Dufek
Úspěšnost českých piv na zahraničních trzích v době mezi světovými válkami. Kateřina Rozinková
Institucionální podpora zahraničího obchodu v bývalém Československu. Bohumír Brom
Patenty, celní úlevy a automobilový průmysl v meziválečném Československu. Ivan Jakubec
Kapitalistický automobil v socialistické zemi. K počátkům dovozu osobních automobilů z tzv. kapitalistické ciziny na příkladu Renaultu 4CV v 50. letech 20. století. Michal V. Šimůnek
Využitá šance? Moderní konstrukce československých vojenských letadel ve 30. letech 20. století. Michal Plavec
Československá námořní plavba po druhé světové válce: od prvních idejí k "vlastnímu" obchodnímu loďstvu (1949-1959). Lenka Krátká
Československý export parních lokomotiv v letech 1921-1957. Karel Zeithammer
Export elektrických lokomotiv v letech 1945-1992. Bohumil Skála
Elektrifikace a nové prvky v bydlení obyvatelstva Československa mezi dvěma světovými válkami. Marcela Efmertová
Užití československých technologických výrobků ve vývoji maďarského energetického průmyslu. Antal Ildikó Ziegler Gábor
Společnost Waldes a spol. Hana Králová
Proměny exportní strategie koncernu Koh-i-noor Hardtmuth v období 1938-1948. David Bohdálek.
Hospodářská výměna mezi Československem a Polskem v 60. a 70. letech 20. století na příkladu hračkářského průmyslu. Jan Jeništa
Firmy - Reklama - Reklub. Dušan Pavlů
Od moderní světelné reklamy a osvětlování veřejných prostor ke kinetické světelné platice v Československu 1920-1940. Jana Pauly

Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 215 x 265 mm, 307 s., bar., česky, ISBN 978-80-7037-349-1