Politický a školní okres Vinohradský

Politický a školní okres Vinohradský
Availability: in stock
including VAT
your price600,00 Kč
ps
Karel Rais a Antonín Turek
Politický a školní okres Vinohradský

Jde o znovuvydání díla, které seznamuje s historií tehdejšího okresu Vinohradského. V úvodní části pojednává o přírodních poměrech, dále se zabývá historií jednotlivých aglomerací uvedeného regionu. Obce a městečka mají samostatné kapitoly, nebo texty, zpravidla podle významu, či zachovaných dokumentů. Významnější z nich uvádějí první písemnou zmínku o obci, vrchnostenskou držbu, události, které zasáhly do života obyvatel, místní památky. Zajímavé informace poskytují autoři o školství, veřejné správě, spolkové činnosti.

Obsah:
Díl prvý: Popis okresu
Přehled zeměpisný
Přehled Přírodopisný
Místopis
Vinohradská okres
Žižkovský okres
Jílovský okres
Přehled archeologický
Z bývalého vašeho života venkovského

Díl druhy: Národní školství
Paměti a rozvoj škol národních
Školy obecné a měšťanské
Školy pokračovací
Školy mateřské a opatrovny
Okresní vychovatelna arcivévodkyně Alžběty na Kr. Vinohradech
Humánní snahy vzhledem k mládeži školní
Mimoškolní práce učitelstva
Spolky učitelské

Seznam vyobrazení

GARN, Brno 2015, 18x26 cm, počet stran 646, česky, bez ISBN