Populární kultura v českém prostoru

Populární kultura v českém prostoru
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena340,00 Kč
ks

Ondřej Daniel, Tomáš Kavka, Jakub Machek


Populární kultura v českém prostoru


Kolektivní monografie představuje výzkum české populární kultury, kterou ukazuje jako pramen umožňující hlubší poznání české společnosti v přítomnosti i minulosti. U vzniku publikace stáli autoři působící v mnoha různých oborech – díky nim bylo možné představit pestrou škálu přístupů a metod využitelných při výzkumu populární kultury a jejích specifických projevů v českém prostředí. Ambicí editorů bylo spojit zvolna se rozvíjející, ale prozatím roztříštěný výzkum a představit témata, která považují za podnětná pro další rozvoj oboru, charakteristického svou interdisciplinaritou. Kniha tak představuje experimentální prověření možností aplikace teorií populární kultury v českém prostředí.

 

Obsah:

Předmluva
Úvod
Pivo ze sedmého schodu: české hodnoty v populární kultuře
"Malý český člověk" před a po roce 1989 v Českých Velenicíh
Všichni dobří nevolníci
O symbolu matky - země ve filmi Vesničko má středisková
Hra o hysteričnost
Genderové aspekty dobových recenzí filmů Věry Chytilové v období normalizace
 
"Tak řekni, jak to tenkrát bylo! Mluv za nás, Honzo": paměť v české populární kultuře
Režimy paměti - formáty identity
Ke vztahu paměti a české identity v současné populární kultuře
Mezi etikou a estetikou
Ostalgie jako typ kolektivní paměti
Figury paměti aneb o nedostatcích filmu Habermannův mlýn
"Jest to jeden z nejtypičtějších českých hradů!
Utváření Střekova jako českého místa paměti
 
"Kdyby ty muziky nebyl": populární kultura v české historii
Počátky populární kultury v českých zemích na přelomu 19. a 20. století
"Nikde nelze radostněji žít!"
Utopický obraz Sovětského svazu v československé populární kultuře mezi světovými válkami
Regionální identita v populární literatuře
"Valašská" identita v kontextu populární časopisecké beletrie na začátku nacistické okupace Čech a Morady
Večerní Praha jako vybočení za socialistické každodennosti
"Je potřeba zvýšit  kulturnost myšlení"
Populární kulturaa a diskuze o programu studentských klubů v Praze v šedesátých letech 20. století
 
"Hoši děkujem": současné podoby české populární kultury
"Právě běží" - televize a česká identita
Prezentace nových forem religiozity a spirituality v rámci kulturní nabídky města - na příkladu ezoterického festivalu v Písku
Hodnota a hodnocení literatury science fiction
České domácí umění v proměnách času a vnímání
Majáles - modernita v tradici české studentské slavnosti
 
"(...) kohoutí hnát si zapích do huby": český prostor mimo mainstream
Hudební subkultury mládeže v současné ČR - postsubkulturní či postsocialistické?
Punks and skins united?
Souvislosti proměn vztahů punkové a skinheadské subkultury v Čerskoslovensku, respektive České republice
Emoce, žiletky a sebevraždy
Démonizace emo subkultury a morální panika v českém prostředí
Násilí československé mládeže na konci státního socialismu
Bezpečnostní riziko a téma společenské kritiky
 
Kulturní studia v maďarském prostředí
Recenze knihy Comparative Hungarian Cultural Studies
Resumé
Bibliografie
O autorech