Portály z okruhu Benedikta Rieda I

Portály z okruhu Benedikta Rieda I
ISBN: 978-80-87082-38-6
Availability: in stock
including VAT
your price260,00 Kč
ps
Michaela Remešová
Portály z okruhu Benedikty Rieda I

Tvorba Benedikta Rieda ve službách Vladislava Jagellonského byla jedním z vrcholů stavitelské kultury přelomu 15. a 16. století. Zásluhou zahraničních kontaktů královské huti se v okruhu tohoto mimořádného architekta od 90. let 15. století začaly v Čechách vedle aktuálních výdobytků „pozdní gotiky“ prvně prosazovat i prvky nového stavitelského jazyka inspirované antickým dědictvím.
Autorka si vytkla za cíl nejen zabývat se otázkami vzniku a vztahu dosud nepříliš poznaného, byť výrazného souboru riedovských portálů, ale také pokus přiblížit se k tomu, za jakých okolností a proč se na těchto dílech „gotika“ a „renezance“ z pohledu tehdejších kameníků či jejich patronů objevily. Kniha obsahuje bohatou obrazovou dokumentaci.

Obsah:

Úvod
 • "Gotické" a/nebo "renezanční" portály z okruhu Benedikta Rieda a portálová architektura 1. poloviny 16. století v Čechách
Severní portál kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích
 • Pardubice Viléma z Pernštejna (nástin souvislostí vzniku portálu)
 • Chrám sv. Bartoloměje
 • Portál severního průčelí a funkce chrámu
 • Portál
 • Ikonografie portálu
 • Otázka objednavatele portálu a autora koncepce
Portál radnice v Nymburce
 • Nymburk v 1. polovině 16. století (nástin souvislostí vzniku portálu)
 • Nymburská radnice
 • Portál
 • Ikonografie hlavic portálu a radniční průčelí
 • Shrnutí
Portál kostela sv. Kateřiny v Chrudimi a chrámu sv. Petra a Pavla v Čáslavi
 • Čáslav a Chrudim v 1. polovině 16. století (nástin souvislostí vzniku portálu)
 • Chrudimský portál
 • Čáslavský portál
 • Doba vzniku portálů a jejich vzájemný vztah
 • Autoři portálů, jejich kamenické značky, vazby na Pardubice a užité vzory
 • Srovnání s ostatními portály a výklad tvarů portálů
 • Ikonografie tvarů historické architektury na portálech
 • Ikonografie hlavic portálů a zelený muž
 • Shrnutí
Portál v Podlipanském muzeu v Českém Brodě
 • Český Brod v 1. polovině 16. století (nástin souvislostí vzniku portálu)
 • Portál, jeho původní umístění a současný vzhled
 • Objednavatel portálu a odkazy na jeho osobu ve výzdobě portálu
 • Shrnutí
Závěr
Summary
Bibliografie
Seznam zkratek
Seznam vyobrazení

Nakladatelství Tomáš Halama, České Budějovice 2017, rozměr 170 x 250 mm, 191 s., čb., ISBN 978-80-87082-38-6