Povrchové úpravy kamene

Povrchové úpravy kamene
Availability: in stock
including VAT
your price220,00 Kč
ps
Obsah:

Úvodem
Význam povrchových úprav kamene a péče o jejich zachování a obnovu
Historické povrchové úpravy kamenosochařských výtvarných děl umístěných v exteriéru
Co víme o historických povrchových úpravách kamene (anotace)
Povrchové úpravy kamene - technologie a předpoklady rekonstrukce
Povrchové úpravy kamene z pohledu památkové péče
Úprava povrchu kamených prvků ve středověku, možnosti poznání, záchrany a prezentace
Komentované příklady restaurování a rekonstrukce polychromie na kamenných podložkách
K povrchovým úpravám kamene z pohledu projektanta

Společnost pro technologie ochrany památek, Praha 2017, rozměr 148 x 210 mm, 78 s., bez ISBN