Povrchové úpravy stavebních památek

Povrchové úpravy stavebních památek
Availability: in stock
including VAT
your price242,00 Kč
ps
Povrchové úpravy stavebních památek

Široké spektrum povrchových úprav bylo užíváno od nejstarších dob a mělo funkci nejen estetickou, ale i ochrannou. Ve sborníku jsou zohledněny principy nátěrových hmot, dříve používané hmoty a jejich současné náhrady. Pozornost je věnována mimo jiné požadavkům na přípravu podkladu i normativním dokumentům pro výrobky, jež jsou vhodné jako povrchové úpravy památkových objektů. Referáty se dotýkají například také složení vápenných nátěrů, informacím o tereziánské žluti, emulzních barvách použitých na stavbách ve 30. letech 20. století i o krycích či lazurních nátěrech na beton. Problematika nátěrů dřevěných prvků je zaměřena na jejich fungicidní vlastnosti včetně směřování vývoje v této oblasti. Nedílnou součástí jsou dobré příklady z praxe v péči o památky. Texty doplňuje bohatá obrazová příloha dokreslující šíři a aktuálnost tématu.

Obsah:
Několik slov úvodem
prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., předsedkyně výboru společnosti STOP

Nátěrové hmoty v minulosti a jejich současná náhrada
prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr., Fakulta chemicko-technologická, UPCE

Normativní dokumenty pro nátěrové hmoty k povrchové úpravě stavbních památek. Požadavky na podklad u minerálních barev
Ing. Martin Jirků, STACHEMA CZ s.r.o.

Několik poznámek k problematice vápenných nátěrů
prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., Fakulta stavební VUT v Brně

Minerální krycí a lazurní nátěry na beton - poznatky a doporučení z praxe
Ing. Robert Plaskura, KEIMFARBEN, s.r.o.

Několik poznámek z praxe fasadních nátěrů
Ing. arch. Jan E. Bárta, AQUA obnova staveb s.r.o.

Účinek nových nátěrů na dřevo s fungicidními vlastnostmi na bázi nanočástic a nové směry vývoje
Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., specialista na diagnostiku dřevených konstrukcí

Membranit - emulzní nátěr na pražských stavbách pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurta ve 30. letech 20. století
Ing. Pavel Fára, CUBUS s.r.o., Ing. Viktor Heidingsfeld, CSc., STOP

Natírat nebo nenatírat? A čím?
Ing. arch. Ondřej Šefců, NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze

Společnost pro technologie ochrany památek, Praha 2021, počet stran 72, česky, bez ISBN