Pozoruhodné stromy Prahy

Pozoruhodné stromy Prahy
ISBN: 978-80-7277-535-4
Availability: in stock
including VAT
your price390,00 Kč
ps
Aleš Rudl

Pozoruhodné stromy Prahy


Průvodce po památných a významných stromech Prahy


Jedním z přírodních prvků, které se významně podílejí na utváření městského prostředí Prahy, jsou dřeviny. Kniha se zabývá systematickým popisem památných a významných stromů na území hlavního města, u každého stromu je uvedena lokalita, druh stromu, identifikace a popis včetně historie ochrany a historických souvislostí. Součástí publikace je soubor vlastivědných vycházek, jejichž cílem jsou pozoruhodné stromy. Texty vycházek uvádějí kulturně- historické informace o chráněných územích Prahy.

Obsah:

Úvod

Památné stromy a jejich definice
Vyhlašovatelé památných stromů
Proces vyhlašování památných stromů
Historie ochrany stromů
Současná právní ochrana památných stromů

Památné stromy v Praze
Historie ochrany stromů v Praze
Památné stromy Prahy jako pestrá paleta druhů
Zajímavosti a rekordy památných stromů v Praze

Významné stromy
Ochrana Významných stromů

Významné stromy Prahy

Význam a funkce památných a významných stromů
Ekologické funkce
Zdravotně-rekreační funkce
Stabilizační funkce
Esteticko krajinářské funkce
Kulturně-historický význam

Označování památných a významných stromů
Označování památných stromů
Označování významných stromů
Možnosti ochrany památných a významných stromů prostřednictvím doplňkových prvků

Péče o pozoruhodné stromy a její specifika

Internetové stránky "Pražské stromy" - www.prazskestromy.cz

Přehled památných a významných stromů Prahy

Památné stromy

Významné stromy

Nejkrásnější vycházky za pražskými stromy
Ze Satalic do Vinoře
Z Dubče do Uhřiněvsi
Naučnou audiostezkou po Praze 12
Za pozoruhodnými stromy na Patřín
Do kunratického lesa

Za pražskými stromy v sedle kola

Přehled doporučené literatury

Libri, Praha 2015, 270 str., 160 x 235 mm, ISBN 978-80-7277-535-4