Práce z dějin Akademie věd 2016/1

Práce z dějin Akademie věd 2016/1
ISBN: 1803-9448
Availability: in stock
including VAT
your price107,80 Kč
ps
Práce z dějin Akademie věd 2016/1

Obsah:

Studie / Articles

Emílie Těšínská, Okolnosti povolání Ernsta Macha na profesuru fyziky na pražské univerzitě v roce 1867 [The circumstances surrounding the appointment of Ernst Mach to the physics chair at Prague University in 1867]
Bohumil Jiroušek, Dva rozdílné postoje ke vzniku ČAVU: Antonín Rezek a Jaroslav Goll [Two different attitudes towards the establishment of CASA: Antonín Rezek and Jaroslav Goll]
Tomáš W. Pavlíček – Petra Tomsová ve spolupráci s Blankou Hnulíkovou a Vlastou Mádlovou, Vybrané fotografie J. V. Daneše z cesty kolem světa. Interpretace a restaurátoské zhodnocení části fotografického fondu [Selected photographs by J. V. Daneš from his journey around the World. Interpretation and conservator’s assessment of the photographic archives]
Edice / Editions

Adéla Jůnová Macková – Hana Navrátilová, Druhá generace československých egyptologů: Zbyněk Žába a pražská stolice egyptologie – počátky druhého exilu Jaroslava Černého, cesta z Prahy do Oxfordu (1946–1951) [The second generation of Czechoslovak Egyptologists: Zbyněk Žába and the Prague chair of Egyptology – origins of the second exile of Jaroslav Černý and his journey from Prague to Oxford (1946–1951)]
Archivní fondy / Archival groups

Osobní fond Adela (Grygar) Rechzieglová, bohemistka-lingvistka (Milena Josefovičová)
Kronika / Chronicle

Průzkum fotografických archiválií – workshop FAMU a MÚA AV ČR, 24. 11. 2015 (Libor Jůn)
Konference Historik Josef Kalousek: historiografie, politika, kultura a společnost druhé poloviny 19. století (Martin Klečacký)
Věda, technologie a průmyslový vývoj ve střední Evropě v éře Studené války (Martin Franc)
Zrnka písku. 100 let fotografování Blízkého východu v českých zemích (Libor Jůn)
Přehled činnosti Archivu Akademie věd v roce 2015 (Marie Bahenská)
Recenze / Reviews

Vysoko nastavená laťka. KOVÁČ, Dušan a kolektiv: Dejiny Slovenskej akadémie vied (Martin Franc)
VANĚK, Miroslav, MÜCKE, Pavel: Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie (Milena Josefovičová)
VELHARTICKÁ, Šárka: Dopisy Bedřicha Hrozného literárním osobnostem (Adéla Jůnová Macková)

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha 2016, 192 str., 145 x 210 mm, ISSN 1803-9448