Praha 1310 - 1419 Kapitoly o vrcholné gotice

Praha 1310 - 1419 Kapitoly o vrcholné gotice
Availability: in stock
including VAT
your price850,00 Kč
ps

Pavel Kalina, Jiří Koťátko

Praha 1310 – 1419

Kapitoly o vrcholné gotice

Obsah:
Úvod
Staré Město: Sakaralita a reprezentace – město a jeho chrám / Kostel sv. Mikuláše / Týnský chrám / Kostel sv. Havla / Dominikánský kostel sv. Michala / Kostel sv. Haštala / Kostel sv. Martina ve zdi / Forma a reforma / Dominikánský kostel sv. Klimenta / Minoritský kostel sv. Jakuba / Žena v církvi (a v architektuře) / Kapitulní kostel sv. Jiljí / Architektura rytířských řádů / Prostor pro kázání: Betlémská kaple / Druhý systém dominant: profání stavby / Cesta k věčnosti a politická propaganda: Karlův most a Staroměstská mostecká věž / Rozšíření moudrosti: Univerzitní koleje / Palácové stavby / Panovnická sídla / Definování každodennosti: měšťanský dům, prostor pro bydlení, práci a obchod / Církev a městská ekonomika: klášterní dvory
Nové Město: Ideje a ideologie / Struktura a ekonomika města / Město a jeho model / Město a jeho stavitelé / Imitace a inovace 1 / Praha a Norimberk? Kostel sv. Jindřicha a Kunhuty – Kostel sv. Štěpána / Kostel sv. Petra na Poříčí / Kostel sv. Klimenta / Staré versus Nové Město: kostel sv. Michala v Jirchářích / Kostel sv. Vojtěcha / Kostel sv. Václava na Zderaze / Imitace a inovace 2 / Praha a Paříž? Kostel Panny Marie Sněžné / Praha a Vídeň? Kostel Panny Marie při benediktinském opatství Na Slovanech / Praha a Milán? Někdejší kostel a klášter sv. Ambrože – Praha a Cáchy? Kostel sv. Karla Velikého na Karlově / Praha a Florencie? Kostel Panny Marie Na trávníčku / Ještě jednou žena v církvi: Kostel sv. Kateřiny / Praha a Ravenna? Kostel sv. Apolináře – Kaple Božího Těla / Královské sídlo na Zderaze / Novoměstská radnice / Měšťanské domy 
 Vyšehrad: Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla – Ostatní stavby 
Malá Strana: Kostel sv. Mikuláše / Augustiniánský kostel sv. Tomáše / Johanitský kostel Panny Marie pod řetězem
Hradčany a Pražský hrad: Pražský hrad / Královský Palác / Kaple Všech svatých / Kostel a klášter sv. Jiří
Katedrála sv. Víta: Původní plán / Architektura a funkce / Katedrála po smrti Matyáše z Arrasu: Příchod Petra Parléře / První kroky: sakristie a Svatováclavská kaple / Zlatá brána a její vzor / Dostavba hlavní lodi / Otázka západního průčelí a jižní věž / „Malá geometrie“ katedrály – Katedrální huť – Svatovítská katedrála v evropské politice
Oblasti ležící mimo historická místa pražská: Zbraslavský klášter / Smíchovská kartouza / Farní kostely a tvrze na území Velké Prahy
Poznámky
Výběr z česky psané literatury
Seznam zkratek
Resumé
Rejstřík