Praha 1437-1610. Kapitoly o pozdně gotické a renesanční architektuře

Praha 1437-1610. Kapitoly o pozdně gotické a renesanční architektuře
ISBN: 978-80-7277-480-7
Availability: in stock
including VAT
your price850,00 Kč
ps
Pavel Kalina, Jiří Koťátko

Praha 1437-1610

Kapitoly o pozdně gotické a renesanční architektuře


Kniha pojednává o dějinách pozdně gotické a renesanční architektury v Praze. Pozornost věnuje nejen jednotlivým významným stavbám a osobnostem, které se výrazně zapsaly do dějin pražské architektury (Benedikt Ried, Bonifác Wohlmut a mnozí další), ale také urbanistickému vývoji města a jeho odrazu v prvních vedutách. Vedle staveb samotných text sleduje i vliv nových médií (grafika, knihtisk - zejména ilustrovaný architektonický traktát) na podobu města v době zásadní proměny evropské kultury. Stranou pozornosti autora nezůstal ani sociální kontext architektury a vliv významných společenských procesů (reformace a humanismus) na její typologii.

Obsah:


Předmluva

1. část
Praha poděbradská a jagellonská
Úvod
Staré město:
Chrám Panny Marie před Týnem a osobnost Matěje Rejska / Kostel sv. Martina ve zdi / Staroměstská radnice / Prašná brána a Královský dvůr / Měšťanské domy
Nové město a Vyšehrad
Malá strana
Hradčany
Pražský hrad a dílo Benedikta Rieda:
Přestavba severního křídla Starého královského paláce / Královská oratoř ve Svatovítské katedrále / Vladislavský sál / Jezdecké schody / Ludvíkovo křídlo / Opevnění Pražského hradu / Katedrála sv. Víta / Další stavby na Pražském hradě / Letohrádek ve Stromovce
Počátky renesance ve městech pražských

2. část
Praha za Habsburků:
Renesanční (?) metropole / Ekonomická a politická struktura / Město a rituál / Projektování a technologie / Architektura a informace / Traktáty a knihovny / Obraz města
Pražský hrad:
Zahrady Pražského hradu / Belvedér: příchod nové architektury / Dílo Bonifáce Wohlmuta: míčovna v královské zahradě, Stará sněmovna ve Starém královském paláci a hudební kruchta ve Svatovítské katedrále / Gotika a (nebo) renesance? / Katedrála sv. Víta / Kaple sv. Vojtěcha / Kostel všech svatých / Nejvyšší purkrabství / Rožmberský palác / Pernštejnský palác / Královský palác za Rudolfa II.
Exkurs: Renesance, nebo manýrismus?
Dvorská architektura mimo historické souměstí:
Letohrádek Hvězda a císařský mlýn v Bubenči
Hradčany:
Hradčanské náměstí / Loretánská ulice / Pohořelec / Kanovnická ulice / Sakrální architektonika / Kapucínský kostel a klášter / Královská kanopie premonstrátů na Strahově / Kostel sv. Rocha
Malá strana:
Malostranské náměstí / Karmelitská ulice / Nerudova ulice / Tržiště a "Malá Itálie" / Thunovská ulice / Zámecké schody a Sněmovní ulice / Josefská a Mostecká ulice / Lázeňská ulice / Nová výstavba / Sakrální stavby / Někdejší luteránský kostel Nejsvětější Trojice
Staré město:
Staroměstké náměstí / Karlova Ulice / Liliová a Husova Ulice / Jilská a Michalská ulice / Melantrichova ulice / Kamzíkova a Železná ulice / Rytířská a Havelská ulice / Ungelt / Celetná ulice / Dlouhá ulice / Univerzitní koleje / Sakrální stavby: jezuitský chrám Nejsvětějšího Salvátora / Vlašská kaple / Luteránský chrám Salvátora / Bratrský sbor
Nové město:
Měšťanská zástavba / Sakrální stavby: kostel Panny Marie na Karlově / Kostel sv. Klimenta / Kostel sv. Václava na Zderaze / Kostel Panny Marie Sněžné
Židovské město
Technická infrastruktura měst pražských
Závěr
Seznam zkratek
Poznámky
Rejstřík


Nakladatelství Libri, Praha 2011, 208 str., 210 x 270, ISBN 978-80-7277-480-7