Praha 15. století

Praha 15. století
ISBN: ISBN 978-80-246-5710-3
Availability: in stock
including VAT
your price340,00 Kč
ps
Martin Nodl
Praha 15. století

Dějiny Prahy 15. století jsou dějinami konfliktů a tyto konflikty zásadním způsobem ovlivňovaly život většiny obyvatel Starého a Nového Města pražského. Příčiny komunálních střetů tkvěly v problémech právních, politických, sociálních, náboženských i ekonomických.
Jeden z hlavních důvodů soupeření mezi obcemi Starého a Nového Města pražského vyvěral ze snahy Novoměstských vyrovnat se prakticky ve všem staroměstským měšťanům. Politické a mocenské důvody stály za soupeřením o privilegované postavení Staroměstské radnice na politické mapě Českého království. Sociální prestiže se týkal střet mezi panovníkem a elitami o městskou autonomii. Výrazně konfliktní povahy byl rovněž vztah měšťanů vůči pouhým obyvatelům města, jejichž ekonomická a politická práva byla omezená. Obdobné podoby byl konflikt mezi řemeslem a obchodem, jenž se dotýkal starobylosti práv měšťanů, kteří se nemínili vzdát možnosti vařit si vlastní pivo a obchodovat s ním. Husitská revoluce vnesla do pražského prostředí střet náboženský, jenž nahradil předrevoluční konflikty nacionální.
Pražská společnost 15. století rozhodně nebyla harmonická a napětí mezi jejími obyvateli bylo stejně citelné, jako je tomu v Praze 21. století. Cílem této knihy je tedy rovněž ukázat, že povaha komunálních sporů se ve srovnání středověku a naší současnosti příliš neliší, neboť vyvěrá ze samotné podstaty městské existence.

Obsah:

Úvod

1. Staré a Nové Město pražské: rivalita a konflikty
Spojení Starého a Nového Města
Svrchovaná soudní moc
Nové spory ve starém hávu
Uzavření jednoy a (dočasný) konec sporů
Závěr

2. Staroměstská radnice jako místo volby českých králů v 15. století aneb radnice jako symbol zemského majestátu
Na vrcholu moci
Na cestě k jedinečnosti
Staroměstská radnice jako místo volby králů
Ústup ze slávy
Vizualizace moci
Závěr

3. Měšťané a obyvatelé - rada a velká obec aneb Kdo vládne městu?
Komunální politika
Měšťanské práv a velká obec
Podoby měšťanského práva
Staroměstské právo měšťanské
Závěr

4. Konflikt víry: konfersionalizace a náboženská (ne)tolerance v Praze druhé poloviny 15. století
Praha jako laboratoř konfesionalizace
Závěr

5. Řemeslo, nebo obchod? Spory o právo vařit pivo na Sterém a Novém Městě pražském
Měšťané kontra sladovníci
Cech novoměstských sladovníků
Obchod, či řemeslo
Šlechta kontra měšťané

6. Konflikt o způsob jmenování konšelů na Starém a Novém Městě pražském na počátku 16. století
Novoměstské privilegium
Zástupný rituál
Všechnu moc autonomii

Závěr

Příloha
Zápisy o udělení měšťanského práva na Starém Městě pražském v letech 1428-1441

Ediční poznámka
Seznam pramenů a literatury
Resumé
Jmenný rejstřík

Karolinum, Praha 2023,rozměr 14,5 x 20,5 cm, počet stran 306, česky, ISBN 978-80-246-5710-3