Praha 1848-1918

Praha 1848-1918
ISBN: 978-80-87828-37-3
Availability: in stock
including VAT
your price495,00 Kč
ps
Jiří Lukas, Pavla Státníková

Praha 1848-1918

Kniha je doprovodnou publikací k výstavě Praha 1848-1918. Na dvou stech stranách prezentuje víc než dvě stě vyobrazení - reprodukcí grafických listů, olejomaleb, historických fotografií a dobových plánů, které představují významné dějinné události: tzv. svatodušní bouře, při nichž došlo v červnu roku 1848 k pouličním bojům na barikádách, složitý život Pražanů v době první světové války i okamžiky v pražských ulicích na prahu samostatného státu. Zachycena jsou také období rozvoje metropole od sedmdesátých let 19. století - nová předměstí, významné stavby, rozšiřování městské dopravy či Jubilejní výstava 1891. Autoři každou kapitolu uvádějí vysvětlujícími texty a čtenář tak může získat názornou představu o dění v Praze v letech 1848 až 1918.

Obsah:

Úvod
Konec strnulosti
Svatodušní bouře - boje na barikádách
Vyšetřování vojenskou komisí
Proměny a mezníky vývoje metropole ve druhé polovině "dlouhého" 19. století
Praha se obklopuje předměstími
Divadelní život
Jubilejní výstava 1891
Rozvoj městské dopravy - příznak modernizace a propojování pražského souměstí
Slavné i tragické osudy pražských purkmistrů a starostů v letech 1848 - 1918
Život Pražanů v době velké války
Poslední měsíce války
28. říjen v Praze
Návrat 28. pěšího pluku
Návrat Karla Kramáře a Václava Klofáče ze Ženevy
Likvidace rakousko-uherských symbolů
Revoluční národní shromáždění
Návrat prezidenta T.G.Masaryka do Čech

Muzeum hlavního města Prahy, r. 2018, rozměr 220 x 220 mm, 200s., bar., česky, ISBN 978-80-87828-37-3