Praha 1945 - 2003 Kapitoly z poválečné a současné architektury

Praha 1945 - 2003 Kapitoly z poválečné a současné architektury
Availability: in stock
including VAT
your price990,00 Kč
ps

Jan E. SVoboda, Jindřich noll, Vladislav Skala

Praha 1945 - 2003 

Kapitoly z poválečné a soudobé architektury

Kniha zahrnuje poválečnou dvouletkovou etapu, epochu socialistického historismu, "bruselskou" epizodu s návratem k funkcionalistickým tradicím, normalizační i brutalistní a postmoderní tendence. Nejnovějším trendům po roce 1990 a jejich reprezentantům je věnována téměř polovina knihy. Nedílnou součástí publikace je seznam objektů uspořádaný abecedně podle ulic, kde je možné nalézt požadovanou budovu a její data dle adresy. Text doprovází cca 200 černobílých fotografií V. Skaly, převážně fasád ze sledovaného období, podle možností je doplněn dobovými snímky a kopiemi plánů.