Praha a Lužičtí Srbové

Praha a Lužičtí Srbové
ISBN: 80-86495-28-0
Availability: in stock
including VAT
your price99,00 Kč
ps
Petr Kaleta, František Martínek, Lukáš Novosad

Praha a Lužičtí Srbové

Sborník z mezinárodní vědecké konference ke 140. výročí narození Adolfa Černého


Sborník obsahuje referáty přednesené na mezinárodní vědecké konferenci, jež se uskutečnila 25. a 26. 11. 2004 v Praze u příležitosti 140. výročí narození významného slavisty a zakladatele české sorabistické školy Adolfa Černého (1864–1952). Příspěvky od třiadvaceti autorů z osmi zemí se zaměřují především na oblast česko-lužickosrbských kulturních styků a kontaktů mezi Lužicí a jinými slovanskými oblastmi, ale také na sorabistickou a slavistickou činnost Adolfa Černého.

Obsah:

Petr Kaleta: Slovo úvodem
Měrčin Völkel: Serbsko-čěske kulturne kontakty
Hanuš Härtel: Společnost přátel Lužice
Dagmar Hájková: T. G. Masaryk a Lužice
Jaroslav Balvín: Praha, její národnostní politika a Lužičtí Srbové
Adolf Černý a Lužičtí Srbové

Franc Šěn: Adolf Černý – jeho a naš wobraz wo Handriju Zejlerju
Petr Kaleta: Serbske dźěła Adolfa Černeho w Slovanskim přehledźe
Piotr Pałys: Prołużycka publicystyka Adolfa Černého na łamach tygodnika Česká stráž w latach 1918–1920
Jan Chodějovský: Sorabika v osobním fondu Adolfa Černého
Ludmila Pavlovna Laptěva: Связи Адольфа Черного с русской интеллигенцией
Zdeněk Valenta: Česká účast na výstavbě a vybavení Lužickosrbského domu v korespondenci mezi Adolfem Černým a Arnoštem Mukou
Markus Giger – Miriam Giger: Dopisy Adolfa Černého v pozůstalosti Ivana Trinka
Volodymyr Motornyj – Mychajlo Kriľ: Зв’язки А. Черного з Україною і становлення української сорабістики
Marek Ďurčanský: Z neznámé korespondence Jana Baudoina de Courtenay s Adolfem Černým
Praha a Lužičtí Srbové

Jiří Mudra: Přinošk k stawiznam Małostronskego gymnazija, na kotrymž se chowancy Serbskeho seminara kubłachu
Libuše Hrabová: Lužický seminář a Společnost přátel Lužice v letech 1945–1948
Lucija Hajnec: Duchovně dějinný svět Prahy a Lužičtí Srbové
Tomasz Jaworski: Serbołużyczanie i Praga w korespondencji Wilhelma Józefa Bogusławskiego do Edwarda Jelinka i Arnošta Muki
Kirill Ševčenko: Vztah Československa k lužickosrbskému národnímu hnutí v roce 1945
Jurij Łušćanski: Wuměłcy mjez Prahu a Łužicu
Leszek Kuberski: Praski okres w życiu Jana Skali
Richard Bígl: Wuwucowanje sorabistiki na Karlowej uniwersiśe wot powołanja Černego do nastaśa wurědnego stoła
Viktor Velek: Česko-lužická hudební kultura v letech 1918–1938
Helena Ulbrechtová-Filipová: Josef Suchý jako serbski basnik
Tomasz Derlatka: Z problemów stereotypizacji locusów zdarzeń fabularnych w utworze narracyjnym: „Praga“ w narracjach serbołużyckich
Radek Mikula: Konec Lužického domu v Praze
Lužickosrbské kontakty s jinými slovanskými oblastmi

Renáta Mračníková: Slovensko-lužickosrbské kultúrne kontakty
Dalibor Sokolović: Nada Djordjević i Lužički Srbi

Masarykův ústav AV ČR, Praha 2005, 276 str., 145 x 205 mm, ISBN 80-86495-28-0