Praha - Čechy - Evropa : 1100 let kulturní, hospodářské a politické metropole střední Evropy

Praha - Čechy - Evropa : 1100 let kulturní, hospodářské a politické metropole střední Evropy
Availability: in stock
including VAT
your price200,00 Kč
ps
Praha - Čechy - Evropa: 1100 let kulturní, hospodářské a politické metropole střední Evropy
Václav Ledvinka


Publikace k výstavě, Clam-Gallasův palác, 7. dubna-1.června 2003.

Obsah:
Úvodem (Václav Ledvinka)

František Kavka: Praha přemyslovská
František Kavka: Praha lucemburská - Praha Karla IV.
Petr Čornej: Praha husitská
Jaroslav Pánek: Praha na prahu novověku
Václav Ledvinka: Praha v období baroka
Josef Petráň: Praha tereziánská a josefínská
Jiří Kořalka: Praha v době Františka Palackého
Jiří Kořalka: Společenské a kulturtní poměry v Praze ve druhé polovině 19. století
Jiří Kořalka: Evropský význam Prahy jako metropole národa bez státu
Václav Ledvinka: Dovětek editora. Praha, Čechy a Evropa 1918-2002

SEZNAM VYSTAVENÝCH EXPONÁTŮ
1. Dějinné kořeny: tradice, mytologie, archeologie
2. Metropole středověké střední Evropy
3. Místo zrodu idejí evropské reformace a tolerance
4. Ohnisko zaalpského humanismu, renesance a manýrismu
5. Zemská metropole a perla baroka
6. Zrod moderního velkoměsta a národní metropole
7. Ostrov demokracie
8. Ve spárech nacismu
9. Léta iluzí, izolace a totality ( 1945-1989)
10. Znovuotevření dveří do Evropy
11. Epilog: Bamberg - první partnerské město na historické "české cestě" z Prahy do Porýní a západní Evropy