Praha Husova a husitská

Praha Husova a husitská
ISBN: 978-80-88013-14-3
Availability: in stock
including VAT
your price363,00 Kč
ps
Čornej Petr, Ledvinka Václav (edd.)


Praha Husova a husitská


Publikace vyšla u příležitosti stejnojmenné výstavy, kterou si Archiv hl. města Prahy a Muzeum hl. města Prahy připomíněli šestisté výročí mučednické smrti mistra Jana Husa. Populárně vědecká kniha s příspěvky 22 autorů nejrůznějších historických specializací přibližuje Husův skutečný i druhý život od pozdního 14. století do současnosti a jeho postupný přerod z církevního reformátora v ideální a idealizovaný vzor, k němuž se pražská i česká společnost v pozitivním i negativním pohledu vztahovala.
Součástí knihy jsou na dvě stovky převážně barevných reprodukcí písemných, hmotných a obrazových pramenů, které rozvíjejí textovou složku díla a dokumentují proměny husovské a husitské tradici v pražských městech.

Obsah:
Předmluva
Praha Husovy doby
 • Lesk a stíny říšské metropole
 • Výtvarné umění Husovy doby
 • Církevní struktury předhusitské Prahy a jejich hierarchie
 • Archeologické doklady každodenního života pražských měšťanů na počátku 15. století
 • Vnitřní život pražských měst 1378-1412
Ideový svět Husovy doby
 • Církev a společnost v pražských městech v období dvojpapežství
 • Ideový svět pražské univerzity a spory o učení Johna Wyclifa
 • Husovi "předchůdci" a učitelé, souputníci, odpůrci, protivníci a nepřátelé
Jan Hus a Praha
 • Husův životní příběh a otázky kolem jeho pražského působení
 • Hus mezi univerzitou, kazatelnou a veřejností
 • Jan Hus a pražská městská správa
 • Husovo kostnické drama
Kolébka a středisko husitského hnutí
 • Pražské souměstí v předvečer revoluce
 • Praha v čele revolučního dění
 • Politický význam husitské Prahy
 • Proměny husitké Prahy
 • Kněží a kazatelé husitské Prahy
Husovská tradice v kališnické a prostestantské Praze
 • Husův kult u pražských příslušníků nekatolických církví od poloviny 15. století do 17. století
 • Husův kult a tradice v knihovnách a kultuře pražských měšťanů
 • Kališnická ikonografie a dobová zpodobení
 • Husův Betlém a Husova kaple
 • Husova a husitská tradice v hmotné kultuře každodenního života pražských měst 15.-17. století
 • Hus a husité v české nekatolické historiografii pozdního středověku a počátků novověku
 • Husitství v pojetí katolických dějepisců od revoluce do Bílé hory
Kacířská tradice v rekatolizované metropoli
 • Jan Hus v době pobělohorské
 • Husova obhajoba z pera českých emigrantů i zahraničních nekatolíků
 • Barokní příběh betlémské kaple
 • Vztah pobělohorských katolíků a racionalistů 18. století k Husovi a husitství - odraz v ikonografii a výtvarném umění
Husitská a husovskí tradice v obrozenecké a postobrozenecké době
 • Jan Hus a husitství v době osvícenství
 • Jan Hus v literatuře českých zemí první poloviny 19. století
 • Jan Hus a husitství v česky psané romantické obrozenecké literatuře
 • Cesta mezi národní velikány
 • Jan Hus a husitství v české literární tvorbě druhé poloviny 19. století
 • Jan Hus a husitství ve výtvarném umění 19. století
 • Husitská a husovská tradice v postobrozenecké Praze a na pražských předměstích - Karel Hartig a Žižkov
 • Jan Hus ve výzdobě pražské architektury od šedesátých let 19. století do období první republiky
Druhý život Jana Husa na sklonku 19. a v první polovině 20. století
 • Kult Jana Husa v rámci české národní agitace let 1868-1918
 • Jan Hus - symbol samostatné republiky
 • Hus a husité v literatuře českých Němců
 • Vědecké bádání o Janu Husovi
 • Jan Hus v učebnicích dějepisu
 • Husovská a husitská tradice v odboji a národně osvobozeneckém boji za první a druhé světové války
Epilog: osudy husovské a husitské tradice po druhé světové válce
 • Komunisté a husitství
 • Obnova Karolina a Betlémské kaple v poválečné době
 • Od kritické revize k postmoderně
 • Husitství v postmoderním chaosu
Seznam citovaných pramenů a literatury
Soupis zkratek užitých v seznamu vyobrazení
Seznam vyobrazení
Poděkování poskytovatelům a zhotovitelům obrazových příloh
Summary

Nakladatelství Scriptorium, Praha 2015, rozměr 200 x 220 mm, 332 s., bar., ISBN 978-80-88013-14-3