Praha Karla IV.

Praha Karla IV.
ISBN: 978-80-246-3116-5
Availability: in stock
including VAT
your price390,00 Kč
ps
Jan Royt

Praha Karla IV.

Kniha přináší barvitý obraz hlavního města Království českého v období vrcholící gotické kultury a umění na pozadí historických souvislostí, které se staly pro Prahu za vlády Karla IV. (1347 –1378) mimořádně příznivými. Po Karlově korunovaci v roce 1355 na římského císaře se stává hlavní město zemí Koruny české poprvé ve své historii i metropolí Svaté říše římské. Praha Karla IV. otevřela své brány a nabídla "stůl k pohoštění prostřený" stavitelům, studentům, umělcům, řemeslníkům, hostům, ať přicházeli odkudkoliv. V královské a císařské prestižní péči, do níž se vedle Karlovy vladařské pozice v Evropě promítla jeho západoevropská vzdělanost a kosmopolitní otevřenost stejně jako víra, respekt k přemyslovské tradici a osobní zaujetí, vykvetlo město do neotřelé krásy. Katedrála, kamenný most, univerzita a vybudování Nového Města s jeho magickým křížem kostelů dodnes stvrzují jako kamenné pečeti pražskou tvář gotické architektury, signovanou malbou a plastikou a celou sférou duchovní kultury.

Knihu doplňuje kolem 130 fotografií pražských památek, reálií a dokumentačních obrázků

Obsah:

Úvodní slovo

Praha Karla IV.

Praha Karla IV. - průvodce městem

Fyzická a duchovní tvář Karla IV.
Karel IV. - předkové a potomci
Osobnosti
Lokalizace - Praha
Lokalizace - Pražský hrad
Plánek svatovítské katedrály
"Královský pražský kříž"

Poděkování
Seznam vyobrazení
O autorovi

Karolinum, Praha 2016, 200 x 260 mm, 200 str., ISBN: 978-80-246-3116-5