Praha mosty spojená

Praha mosty spojená
ISBN: 978-80-88349-20-4
Availability: in stock
including VAT
your price787,00 Kč
ps
Vladislav Dudák - Vít Rýpar
Praha mosty spojená

Kniha Praha mosty spojená se zabývá historií, architekturou, urbanistickým rámcem i současností a plánovanou budoucností pražských mostů a předmostí, tedy tématem navýsost aktuálním. Jak název napovídá, kniha si všímá i širšího kontextu mostních staveb a jejich předmostí, jejich užívání, tedy toho, jak se mosty promítaly a promítají do života velkoměsta, jak si Praha „své mosty“ prosazuje a jak její mosty potom Prahu mění. Příběh mostů je součástí příběhu města, jeho obyvatel, jeho správy. Je to příběh střetů koncepcí, odborných i politických rozhodnutí, vážení alternativ a někdy i osobních sporů a soukromých zájmů. Kniha si klade za cíl ukázat, jak nevšední a komplikovaná je „otázka mostní“, jak náročné je rozhodování o trase a stavební podobě mostů, jak obtížná je jejich realizace, údržba a rekonstrukce. Zabývá se také plánováním a přípravou mostních staveb nových, architektonickými soutěžemi i konkrétní realizací stavby. Kniha je bohatě ilustrována mapkami, plány, historickými fotografiemi a rytinami i fotografiemi současnými. Doplněna je řadou zajímavostí, citáty z dobového tisku, medailonky architektů a architektonických studií, stavebních firem ap.

Obsah:

Praha mosty oděná (Předmluva)
Praha a její mosty
   Mosty spojená
Mosty na Vltavě (a několik dalších)
   Nejstarší pražské mosty
   Řetězové mosty
   Zlatá éra pražských mostů
   Mosty nové doby
   Železniční mosty přes Vltavu
Malá encyklopedie dalších vybraných mostů a lávek
   Mosty a lávky na vltavské ostrovy
   Vývěr z dalších mostů, na které bychom neměli zapomenout

Summary
Jmenný rejstřík
Zdroje ilustrací

Cattacan, s.r.o., Praha 2020, rozměr 230 x 265 mm, 341 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-88349-20-4