Praha nepostavená

Praha nepostavená
ISBN: 978-80-01-06155-8
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena537,00 Kč
ks
Klára Brůhová

Praha nepostavená

Přelom století, a zejména následné období Československé republiky, přinesl řadu nových urbanistických vizí. Po letech vídeňského vlivu se najednou naskytla možnost pokusit se učinit z Prahy moderní velkoměsto a uplatnit tak i dlouho potlačované emancipační ambice českého národa. Pořádalo se množství soutěží na řešení budov i celých území, které měly významně ovlivnit obraz města. Velká většina z navrhovaných projektů se realizace nedočkala, a tak mnohé vizionářské obrazy pražských ulic a prostranství zůstaly pouze na papíře. Právě tyto neuskutečněné projekty, do kterých architekti a urbanisté promítali své představy o Praze jako sebevědomé metropoli nové doby, jsou tématem knihy Praha nepostavená.

Obsah:

Úvodem
Poznámka autorky

Reprezentativní urbanistické tendence v obraze města druhé poloviny 19. století: Cesta k uchopení Vltavy jako monumentální osy Prahy
 • Praha a neuskutečněná idea "Ringstrasse"
 • Pražská asance
 • Objevený potenciál pražských nábřeží
Městské plánování na prahu nového věku: Vltavská úpbřeží v kontextu prvních urbanistických soutěží pro pražské obvody
 • Historický ráz města a otázka citlivého přístupu novodobých zásahů
 • Pražské panorama a nové dominanty
 • Pražské panorama a role zeleně
 • Reprezantativní urbanismus a dopravní otázka na začátku 20. století
Nerealizované prvorepublikové projekty
 • Vznik první republiky, nové úkoly a urbanistiský kontext v hlavním městě Praze
 • Velká Praha a diskuse na téma jejího komunikačního propojení
 • Pražské panorama a nové dominanty: reprezentace samostatného státu pomocí architektury a urbanistických vazeb
 • Historický ráz města a novodobé reprezantativní akcenty
 • Zelené plochy v centrální Praze a jejich potenciál
 • Programová modernost a její role v obrazu hlavního města Prahy
Reprezentativní aspekt pražského urbanismu, vizualizace národní hrdosti, Praha jako evropské velkoměsto
 • Emancipační ambice: projekty před rokem 1918
 • Euforie samostatnosti: projekty prvních let po roce 1918
 • Reprezentace pokrokem: vybrané projekty od konce dvacátých let
 • Epilog za prvorepublikovým urbanismem
 • Relativita a kontext
Prameny a literatura
Jmenný rejstřík
Zdroje zobrazení
Summary
Zusammenfassung

Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, r. 2017, rozměr 205 x 260 mm, 348 s., česky, anglický a německý souhrn, ISBN 978-80-01-06155-8