Pravěk, k tabuli!

Pravěk, k tabuli!
ISBN: ISBN 978-80-86935-58-4
Availability: in stock
including VAT
your price550,00 Kč
ps
Martina Halířová, Michaela Vávrová, Jaromír Linda

Pravěk, k tabuli!

Kniha Pravěk, k tabuli! navazuje na stejnojmennou výstavu, která je v NPMK přístupná až do 3. září 2023 a která mapuje vznik a proměny výuky pravěku na našich školách. Autoři (a současně kurátoři zmíněné výstavy) se ve třech studiích věnují výuce pravěku od minulosti do současnosti; tematický záběr knihy naznačují již názvy jednotlivých kapitol: v části nazvané Jak si pračlověk cestu do učebnic našel se Martina Halířová zabývá učebními texty o pravěku, o školních didaktických obrazech s náměty z pravěku pojednává v kapitole Vyučuj názorně! Michaela Vávrová a třetí část knihy z pera Jaromíra Lindy charakterizuje název Od školních archeologických sbírek ke školním muzeím. Kniha je doplněna řadou obrazových příloh, z nichž mnohé jsou publikovány vůbec poprvé.

Obsah

Úvodem aneb Pravěk u tabule

Jak si pračlověk cestu do učebnic našel. Martina Halířová
Prapočátky
Nesmělý vstup pračlověka do učebnic
Postupná proměna přístupu k pravěku
Pračlověk se zabydluje ve škole
Pravěk pod ideologickým jhem
Co bylo dál? (Polistopadové období)

Vyučuj názorně! Michaela Vávrová
Školní didaktický obraz ve světě obecných nařízení a předpisů
Pravěk v obrazech

Od školních archeologických sbírek ke školním muzeím. Jaromír Linda
Při každé škole měla by býti archeologická sbírka příruční
Velice bych si přál, aby se těch penízů našlo tam více
Škole dostalo se jen odhozených úlomků
Mnoho z těchto památek daroval škole
Hliněné nádoba z pohanských časů
Hnát medvěda ursus spelaeus z jeskyně Sloupské
Modelly a imitace
Musaeum

Závěrem aneb Pravěk za tabulí
Seznam zkratek
Použité prameny a literatura

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Praha 2022, rozměr 215 x 215 mm, 168 s., bar., česky, ISBN 978-80-86935-58-4