Pravěká Praha

Pravěká Praha
Availability: in stock
including VAT
your price690,00 Kč
ps

Michal Lutovský, Lubor Smejtek a kolektiv

Pravěká Praha

Obsah
Předmluva / Ediční poznámka / Praha archeologická - Historie archeologického výzkumu Prahy / Praha přírodní – přírodní podmínky Prahy / Praha kamenná – paleolit a mezolit, starší doba kamenná / Neolit – mladší doba kamenná / Eneolit – pozdní doba kamenná / Praha bronzová – bronzový věk, starší a střední doba bronzová , mladší a pozdní doba bronzová / Praha železná – starší doba železná (doba halštatská), mladší doba železná (Keltové na území Prahy) / Praha germánská – doba římská a doba stěhování národů / Praha slovanská – raný středověk / Praha jazyková – lingvistická archeologie pražské kotliny / Dodatky – pražská hradiště, cihelny a pískovny v dějinách pražské archeologie, archeologie v názvech pražských ulic