Pražské biografy. Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů

Pražské biografy. Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů
ISBN: 978-80-87828-17-5
Availability: in stock
including VAT
your price250,00 Kč
ps
Tomáš Dvořák, Jan Rousek

Pražské biografy. Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů

Autoři si kladli za cíl zejména představit fenomén pestré škály mnohdy svérázných kinosálů, vynikajících nejen okázalou reprezentativností, jak tomu bylo v případě premiérových kin „na dobrých adresách“, ale často spíše pozoruhodnou atmosférou skromněji pojatých biografů spojenou i s nezaměnitelnou „patinou“ vytvořenou dlouhými léty provozu. Toto prostředí bylo příznačné pro desítky oněch „bijáků“ rozesetých po celé Praze, které představovaly jeden z nejrozšířenějších druhů audiovizuální zábavy, dostupně prakticky komukoli. Publikace nabízí čtenáři obrazové materiály v podobě plakátů a propagačních letáků spojených s konkrétními pražskými biografy, fotografií kinosálů i ulic a pasáží, z nichž se vstupovalo, a dobových plánů s vyznačením lokací biografů. Jejich přehledy z různých let představují množství i rozmístění kin v průběhu měnící se doby.

Muzeum hlavního města Prahy, r. 2016, rozměr 220 x 220 mm, 197 s., bar., česky, ISBN 978-80-87828-17-5