Pražské veduty 18. století

Pražské veduty 18. století
ISBN: 978-80-87828-26-7
Availability: in stock
including VAT
standard price1 670,00 Kč
your price1 670,00 Kč
you save (0 %)0,00 Kč
ps
Jiří Lukas, Miroslava Přikrylová

Pražské veduty 18. století


Z úvodu:

Pražské veduty provedené grafickými technikami podávají již více než pět set let průběžnou zprávu o vzhledu města, o jeho urbanistickém a architektonickém vývoji. Patří k základním pramenům práce historiků, uměnovědců a architektů. Jsou předmětem nejenom vědeckého zkoumání, ale i sběratelství a obdivu milovníků umění. Pokusy o jejich souborné zpracování probíhají již od konce 18. století. Míra zpracování souborů vedut z jednotlivých obdodí je však rozdílná. Důvodem je téměř geometrickou řadou vzrůstající počet grafickými technikami vytvořených pohledů na město a jeho části v průběhu staletí a tím i narůstající obtíže spojené s jejich komplexním "podchycením" a zpracováním. Podrobný soupis pražských vedut ze 16. a 17. století, opřený o sbírkové fondy Muzea hl. m. Prahy, Archivu hl. m. Prahy, ale i Národního muzea v Praze, Národní galerie a Královské kanonie premonstrátů na Strahově (část byla ještě tehdy umístěna v Památníku národního písemnictví) vyšel v roce 2002. Předkládaný soupis na něj v mnohém navazuje a představuje odborné veřejnosti, ale i zájemcům o historii grafické pohledy na město z 18. století. Jeho složení je však poněkud jiné, což je dáno postupnou proměnou pojetí městské veduty v průběhu tohoto století.

Publikace je věnována pohledům na Prahu a její jednotlivé části. Obsahuje vyobrazení a podrobné popisy více než 420 grafických listů, zachycujících vzhled a proměny města v průběhu 18. století, včetně významných historických událostí a přírodních katastrof. Soupis vedut se opírá o významné sbírkové fondy Muzea hl. m. Prahy, Národního muzea, Národní galerie v Praze, Královské kanonie premonstrátů na Strahově, Národní knihovny ČR a dalších veřejných sbírek.

Kniha je doplněna rejstříkem umělců, věcným rejstříkem a podrobným seznamem odborné literatury. Soupis a popis pražských vedut 18. století je určen nejen odborníkům, ale i všem milovníkům Prahy a zájemcům o její historii.

Obsah:


Úvod

Struktura a konstrukce hesel v katalogu vedut
Seznam zkratek

OBRAZOVÁ ČÁST

I. Město
Celkové pohledy
Pohledy na město na tovaryšských listech
Karlův most a jeho sochařská výzdoba
Praha a její okolí očima F. B. Wernera
Pražská církevní a světská architektura
Grafické soubory z konce 18. století

II. Události
Zrození světce (sv. Jan Nepomucký)
Korunovace Karla VI.
Obsazení Prahy v letech 1741-1742
Korunovace Marie Terezie 1743
Obsazení Prahy, 1744
Obležení Prahy 1757
Povodeň, 1784
Korunovace Leopolda II., 1791
Korunovace Františka II., 1792

KATALOG

Rejstřík umělců
Věcný rejstřík
Seznam literatury

Muzeum hl. m. Prahy, Praha 2017, 255 x 340 mm, cca 470 str., česky a anglicky, ISBN 978-80-87828-26-7