Pražský dálniční okruh

Pražský dálniční okruh
ISBN: ISBN 978-80-7037-380-4
Availability: in stock
including VAT
your price350,00 Kč
ps
Tomáš Janda a Karla Pospíšilová
Pražský dálniční okruh

Kniha by měla čtenáře seznámit s problematikou přípravy a projektování pražského dálničního okruhu na přelomu třicátých a čtyřicátých let minulého století. Tato problematika je dnes již zcela zapomenutá. Čtenář je nejprve seznámen s postupem trasování a projektování komunikace na sklonku třicátých let minulého století. Tedy v době ještě relativní samostatnosti našeho státu, která je ukončena okupací druhé republiky v polovině března roku 1939. V první polovině roku 1939 probíhalo trasování a projektování okruhu ještě bez větších vlivů okupantů. Zlom přichází na podzim roku 1939, kdy je připravované řešení okružní komunikace kolem Prahy označeno některými německými odborníky jako nevhodné. Na jaře 1943 pod vlivem válečných neúspěchů nacistického Německa jsou práce zcela zastaveny. Po skončení druhé světoví války se na tyto rozsáhlé a finančně náročné projekty hledělo s nedůvěrou, jako na něco zcela nevhodného k případné realizaci. Praha a potažmo celá Česká republika tak ztratila možnost velkorysého řešení dopravy, které ve své době překonávalo čas o mnoho desetiletí. Gigantická konstrukce Zlíchovského mostu nemá dodnes v České republice obdoby.

Obsah:
Úvod
I. Projekujeme okruh okolo Prahy (1929-1939)
Stavební úseky původně zamýšleného pražského okruhu
Stavební úsek č. 1
Dálniční mosty u Velké Chuchle
Stavební úsek č. 2
Dálniční most u Roztok (Suchdola)
Stavební úsek č. 3
Stavební úsek č. 4
Dálniční křižovatka mezi Chodovem a Šeberovem
Jižní přemostění Vltavy

II. Pražský dálniční okruh v německé režii (1940-1943)
Stavební úseky nového "německého" okruhu
Dálniční křižovatka u Krtně
Dálnice na sever (západní tangenta)
Dálnice na východ (jižní tangenta)

III. Labutí piseň německého okruhu - zlíchovský dálniční most
Závěrem

Exkurz I - Alternativní varianta okruhu z fondu Maxe Urbana
Exkurz II - Studijní cesta na stavbu říšskoněmeckých dálnic ve dnech 1.-4. 11. 1939. Dle záznamu sepsaného Ing. Leopoldem Ježkem
Studijní cesta na stavbu říšskoněmeckých dálnic ve dnech 1.-4. 11. 1939

Osoby a obsazení - vybraní odborníci zapojení do přípravy pražského okruhu
Prof. Dr. Ing. Paul Bonatz
Prof. Dr. Ing. Josef Fritsche
Prof. Dr. Ing. Richard Guldan
Ing. Hans Lorenz
Ing. Antonín Brebera
Ing. Dr. Josef Činčera
Ing. Dr. Robert Husák
Ing. Karel Míša
Ing. Dr. Ladislav Pacholík
Ing. Karel Šiška
Ing. Josef Uhlíř
Ing. Karel Valina

Abstrakt
Prameny a literatura
Zdroje fotografií
Seznam zkratek
Rejstřík jmenný
Rejstřík místní

Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 295x210 mm, 154 stran, ISBN 978-80-7037-380-4