Pražský evangeliář Cim 2

Pražský evangeliář Cim 2
ISBN: 978-80-88283-06-5
Availability: in stock
including VAT
your price990,00 Kč
ps
Kateřina Kubínová

Pražský evangeliář Cim 2


Rukopis mezi zeměmi a staletími středověké Evropy


Kniha se zabývá osudy jednoho z nejvzácnějších rukopisů, který je uložen na území České republiky. Pod signaturou Cim 2 je v knihovně pražské metropolitní kapituly chován bohatě iluminovaný evangeliář, který vznikl na sklonku karolinské periody, přibližně v závěru 70. let. 9. století. Tento rukopis dosud neměl monografii a i v odborné literatuře, ač dobře známý, se pohybuje na okraji zájmu. Kniha se pokouší tuto mezeru zaplnit. Reviduje dosavadní názory a snaží se nalézt odpovědi na pro kodex zásadní otázky. Zejména je nově řešena enigmatická otázka vzniku rukopisu, na němž pracovalo několik iluminátorů různého školení: franko-saští ornamentalisté, snad remeští figuralisté, a písaři pocházející ze saského Corvey. Komplexního rozboru se dočkala i pozoruhodná ikonografie se scénami povolání apoštolů. Zcela nově je analyzována vazba kodexu, včetně slonovinové destičky na přední desce a hedvábné textilie na přídeští. Také otázka příchodu rukopisu do Čech je zde zevrubně probrána. Také dosud nebyly zkoumány osudy rukopisu v pražské katedrále a jeho případná funkce v rámci svatovítského pokladu, kde byl uložen až do 19. století.

Obsah:

Předmluva

Úvod
Doba vlády Karla Holého a karolínská knižní produkce
Franko-saská škola a problém zařazení evangeliáře Cim 2

Rozbor rukopisu
Materiál, složky, písmo
Texty rukopisu
Výzdoba rukopisu
Pokus o nazelení provenience

Zmizelá a obnovená krása. Vazby kodexu a jeho výzdoba
Původní vazba evangeliáře Cim 2
Perský král v evangeliáři. Hedvábná látka na přídeští
Konzul či sv. Petr? Slonovinová destička na přední straně vazby
Zlato, polodrahokamy a relikvie. Pohusitská obnova výzdoby

Osudy evangeliáře Cim 2
Z Corvey do Čech
Rukopis v katedrále sv. Víta

Závěr

Přílohy
Summary

Artefactum, Praha 2017, 375 str., 235 x 305 mm, bar., ISBN 978-80-88283-06-5