Pražský hrad na cestě ke komunistické utopii (1948–1968)

Pražský hrad na cestě ke komunistické utopii (1948–1968)
ISBN: 978-80-87989-80-7
Availability: in stock
including VAT
your price440,00 Kč
ps
Veronika Rollová

Pražský hrad na cestě ke komunistické utopii (1948–1968)


Pražský hrad je tradičním sídlem státní moci a jeho silná pozice symbolu české, respektive československé státnosti byla rozvinuta prvním československým prezidentem T. G. Masarykem, který z něj učinil svou rezidenci a prostor reprezentace mladého demokratického státu. Publikace se zaměřuje na proměnu Pražského hradu v časovém rozmezí let 1948 až 1968 v souvislosti s tím, jak se měnil úhel pohledu na funkce, které by mělo tradiční sídlo státní moci plnit. Na jejich definování se významně podíleli prezident a jeho kancelář, v průběhu sledovaného období se do tohoto procesu zapojili rovněž ideologové KSČ a představitelé československého výtvarného umění, architektury a vědy. Práce se soustředí na krátkodobé i trvalé architektonické úpravy hradního areálu zaměřené na širokou veřejnost a na vývoj zdejšího výstavního programu. Sleduje rovněž institucionální pozadí této proměny.

Obsah:

Předmluva
Úvod
Prostor Pražského hradu
Propagandou k novému socialistickému člověku
Metodologie, prameny a literatura

Pražský hrad pevností "prvního dělnického prezidenta" 1948-1955
Tvorba lidu a pro lid? Kulturněpolitická situace po Únoru 1948
Navazování na minulost. Pavel Janák a pokračování meziválečné tradice
Mobilizace mas prostřednictví muzejních instalací. Socialistické výstavnictví po roce 1948
střídání prezidentů. Pohřeb Klementa Gottwalda

Tání a přituhování v Československu. Antonín Zápotocký a počátek otevírání Pražského hradu 1956-1958
Rok 1956 a československá reakce
Od realismu k modernismu, přitom stále socialisticky
Pražský hrad post-gottwaldovský. Umělecká a historická rada Kanceláře prezidenta republiky 1957-1959
Budování hradu jako národního kulturního památníku. Výstava stavebního vývoje Pražského hradu a Celostátní výstava archivních dokumentů
Rozpuštění Umělecké a historické rady

Komunistická utopie na Pražském hradě 1959-1968
Budování nového Československa. Historická a kulturněpolitická situace v letech 1959 až 1963
Antonín Novotný v čele Ideové rady pro úpravy Pražského hradu
Volný čas - sebevzdělání, nebo odpočinek? Alej socialismu a zahrady Pražského hradu
Proměny Ideové rady. Uvolňování kulturní politiky v průběhu šedesátých let
Pražský hrad jako centrum výstavnictví
Palác práce
Desakralizace Pražského hradu. Památník dějin československého lidu
Dům československých dětí
Pád Antonína Novotného a rozpuštění Ideové rady pro úpravy Pražského hradu

Závěr
Resumé
English Summary
Seznam literatury a dalších zdrojů
Jmenný rejstřík

UMPRUM, 2019, 264 str, 150 x 225 mm, ISBN 978-80-87989-80-7