Pražský sborník historický V

Pražský sborník historický V
Availability: in stock
including VAT
your price30,00 Kč
ps

Pražský sborník historický

Obsah:
V. Hlavsa: Pražské teritorium v druhé pol. 19. století (rozvoj zástavby). · P. Horská - Vrbová: Pražský průmysl v druhé pol. 19. století. · J. Havránek: Demografický vývoj Prahy v druhé pol. 19. století. · L. Štěpánek: Příspěvek k vývoji forem bydlení v pražských pavlačových domech na přelomu 19. a 20. století. · F. Holec: Zápas o Velkou Prahu. · R. Budiš: Vznik moderního hudebního života v Praze. · J. Thon: Počátky městské knihovny. · V. Hlavsa: Nejstarší fotografie Prahy. · J. Nožička: Z historie okrašlovacích a zalesňovacích snah v Praze a okolí.

recenze:
Přehled pragensií za léta 1964 - 1965