Pražský sborník historický VII

Pražský sborník historický VII
Availability: in stock
including VAT
your price30,00 Kč
ps

Pražský sborník historický

obsah:
J. Čarek: K vývoji cen staroměstských domů v letech 1400 - 1850. · J. Tomas: Hospodářské a sociální poměry v pražských městech v letech 1518 - 1547. · J. Nožička: Nejstarší pražské manufaktury. · V. Urfus: Peněžníci předbřeznové Prahy. · J. Čarek: Příspěvky k dějinám dolování na území Prahy. · J. Dvorský: Pražské paměti Jana Piláta Rakovnického z Jenštejna z let 1575 - 1605.

recenze a anotace:
Přehled pragensií za rok 1968