Pražský sborník historický X

Pražský sborník historický X
Availability: in stock
including VAT
your price30,00 Kč
ps

Pražský sborník historický

obsah:
J. Čarek: Z dějin staroměstských domů • H. Ječný: Archeologické příspěvky k poznání staroměstského opevnění • J. Kuthan: Cisterciácký klášter a pohřebiště posledních Přemyslovců na Zbraslavi • J. Čarek. Praporec pražského ozbrojeného sboru z 15. století • A. Míka: Řemesla a obchod v Českých městech ve světle Tereziánského katastru • L. Štěpánek: Vývoj pražských nouzových kolonií a život jejich obyvatel • Č. Červený, T. Pasák: Neznámý dokument komunistického odboje v Praze

recenze a referáty
Archeologický výzkum Muzea hl. města Prahy v letech 1974 - 1975 • Bibliografie pragensií za léta 1973 - 1975