Pražský sborník historický XI

Pražský sborník historický XI
Availability: in stock
including VAT
your price30,00 Kč
ps

Pražský sborník historický

obsah:
. Čarek: Z dějin staroměstských domů. · H. Ječný: Archeologické příspěvky k poznání staroměstského opevnění. · J. Kuthan: Cisterciácký klášter a pohřebiště posledních Přemyslovců na Zbraslavi. · J. Čarek. Praporec pražského ozbrojeného sboru z 15. století. · A. Míka: Řemesla a obchod v Českých městech ve světle Tereziánského katastru. · L. Štěpánek: Vývoj pražských nouzových kolonií a život jejich obyvatel. · Č. Červený, T. Pasák: Neznámý dokument komunistického odboje v Praze. · Recenze a referáty. · Archeologický výzkum Muzea hl. m. Prahy v letech 1974-1975. · Bibliografie pragensií za léta 1973 - 1975.